www.acec-web.org
números publicats
hemeroteca
El butlletí de l'ACEC
inici >

< subscriu-te

versión en castellano >
 

núm. 45  /  24/7/2009

 

S

U

M

A

R

I

Diàriament, l'ACEC envia per correu electrònic els Titular(e)s Digital(e)s als associats inscrits, amb l'última informació de l'agenda d'activitats i enllaços a notícies culturals, especialment de temàtica literària, aparegudes als principals mitjans de comunicació nacionals i internacionals.
subscriure-s'hi>


al sumari
La comissió que vetllarà pel compliment dels acords entre editors i escriptors començarà a funcionar aquesta tardor


L'acord amb el Gremi d'Editors es va signar el passat 8 de juny(Foto:Carme Esteve)
Un dels assoliments més importants de l’
acord que van signar, el passat 8 de juny, les dues associacions d’escriptors (ACEC i AELC) i el Gremi d’Editors és la creació d’una Comissió Paritària d’aplicació i seguiment dels models de contractes pactats entre les dues parts. Aquesta comissió es preveu que estigui constituïda a finals de setembre i que comenci a funcionar la propera tardor com a organisme d’interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del compliment d’aquest acord.

La Comissió Paritària la compondran vuit vocals com a màxim, quatre en representació dels editors i uns altres quatre en representació dels autors, dels quals dos seran titulars i els altres dos suplents. L’ens també estarà dotat d’un president o presidenta i d’un secretari o secretària, càrrecs que es designaran per majoria i que tindran una durada d’un any (en el cas del president, serà rotatori i recaurà alternativament en vocals de l’una i de l’altra part).

Les funcions específiques de la Comissió, tal i com estableix el document signat entre escriptors i editors, són: la interpretació dels contractes model; l’arbitratge de les qüestions o problemes sotmesos a la seva consideració per les parts contractants; intervenir en els conflictes suscitats per les parts exercint les funcions de mediació, i l’actualització dels models contractuals. Aquest nou organisme es reunirà totes les vegades que calgui, però com a mínim cada tres mesos amb l’objectiu de verificar l’aplicació dels acords. Per altra banda, totes les consultes que se li realitzin s’hauran de canalitzar a través de les entitats signatàries de l’acord (Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i Gremi d’Editors de Catalunya).

La importància de la Comissió

“Es tracta del principal instrument per a mantenir vius els models de contractes pactats”, assegura Mario Sepúveda, advocat assessor de les dues associacions d’escriptors, en una entrevista publicada al web de l’ACEC. I és que la Comissió Paritària no només vigilarà l’aplicació a la pràctica dels nous models de contractes pactats i denunciarà els seus incompliments, sinó que “també permetrà l’actualització permanent dels models existents i, fins i tot, la creació de noves modalitats”, tal i com apunta Sepúlveda. Alhora, aquesta comissió facilita un canal permanent de comunicació entre autors i editors, que “suposarà en molts casos una solució extrajudicial a molts dels problemes que se suscitin amb els contractes d’edició i traducció”.

De fet, la creació d’aquest ens va ser un dels punts que va despertar més interès i que va merèixer un especial èmfasi en la reunió que l’ACEC i l’AELC van mantenir el passat 4 de juliol amb les diferents associacions d’autors de les comunitats autònomes per tal d’informar sobre l’abast dels acords amb el Gremi d’Editors.

L’última setmana de setembre està previst que autors i editors es reuneixin per a constituir la Comissió Paritària i que aquesta ja funcioni el mes d’octubre o novembre.


al sumari
CEDRO crea un servei per a localitzar autors, traductors i editorials

El Centro Español de Derechos Reprográficos ha posat en marxa un nou servei que permet a les empreses, institucions i particulars posar-se en contacte amb autors, traductors i editorials de qualsevol lloc del món. Segons informa CEDRO en el seu butlletí electrònic (CEDRO Informa, número 49), alguns dels objectius d’aquest nou servei són, per exemple, que una editorial pugui comunicar-se amb un titular de drets d’autor quan vulgui publicar o reeditar alguna de les seves obres, que una biblioteca localitzi els autors i editors de llibres que tingui intenció de digitalitzar o que una organització contacti amb un escriptor per tal de convidar-lo a participar en algun esdeveniment.

El servei funciona de la següent manera: després de rebre una petició, CEDRO localitza el titular de drets i, un cop ha confirmat que accepta ser contactat per l’usuari, l’entitat facilita les dades de contacte o la informació sol·licitada. Per altra banda, CEDRO deixa molt clar que en cap cas ofereix informació sobre titulars de drets sense la seva autorització.

Més informació

La informació al web


al sumari
L’Escola d’Escriptura de l’Ateneu ofereix cursos virtuals de narrativa


Imatge del programa dels cursos de 2009-2010(Foto:Ateneu Barcelonès)
L’Escola d’Escriptura de l’
Ateneu Barcelonès oferirà, a partir del proper mes de novembre, cursos de narrativa en català i en castellà a través de la xarxa.

Els cursos virtuals de narrativa, tant en català com en castellà, tenen una durada de vuit mesos (del 2 de novembre de 2009 fins a final de juny de 2010) i estan estructurats en 16 mòduls quinzenals, que compten amb continguts teòrics, exemples, exercicis, glossaris, bibliografia i enllaços. La correcció dels exercicis es durà a terme mitjançant un procediment audiovisual interactiu: la videopresentació. El campus virtual d’escriptura, amb l’objectiu d’arribar a més persones i satisfer la demanda creixent de formació en línia en escriptura creativa, inclou fòrums, xats, qüestionaris didàctics, tutories i comentaris de llibres.

Per altra banda, s’ha programat un xat trimestral amb autors de renom, com Maria Barbal, Jaume Cabré i Màrius Serra. En finalitzar el curs, que ofereix un 15% de descompte als socis i sòcies de l’Ateneu, es publicarà una selecció autoritzada de textos de l’alumnat i es lliurarà un certificat acreditatiu als assistents.

Les persones interessades a realitzar aquests cursos virtuals poden matricular-s’hi a partir de l’1 de setembre I fins el 28 d’octubre de 2009.

Més informació i procés de matriculació

Cursos 2009-2010

Per altra banda, l’Escola d’Escriptura ja ha fet pública la nova oferta de cursos pel 2009-2010 en les diverses branques en què s’estructuren els estudis de l’Escola: cursos d’escriptura, cursos d’oficis de l’edició, cursos de literatura i humanitats, cursos d’oralitat i el cicle de conferències-col·loqui “Amb veu pròpia”.

Programa de cursos 2009-2010

Formulari d’inscripició


AGENDA D'ACTIVITATS

  Tronco, invisible, hielo: ¿cómo escribir la naturaleza? 1a. parte, on line 

Dilluns, 8 de juny, 19,00h.
La narrativa verde del futuro. Escribir la naturaleza, 2a. parte, on line 

Dimarts, 9 de juny, 19,00h.
Encuentros on line ''Almas, desiertos, islas'' 

Dijous, 11 de juny, 19,00h.
Encuentros on line ''El último flâneur'' 

Dilluns, 15 de juny, 19,00h.
Encuentros on line ''Una historia de hacerse mayor'' 

Dimecres, 17 de juny, 19,00h.
Encuentros on line ''Dispersión y la confusión en la música de hoy'' 

Dijous, 18 de juny, 19,00h.

Encuentros on line ''Escribir una novela confinado'' 

Divendres, 19 de juny, 19,00h.

ACEC - Canuda, 6, 5è, 
08002 Barcelona
Tel. 93 318 87 48 - Fax 93 302 78 18
secretaria: secretaria@acec-web.org
redacció: redaccio@hydramedia.info