www.acec-web.org
números publicats
hemeroteca
El butlletí de l'ACEC
inici >

< subscriu-te

versión en castellano >
 

núm. 75  /  5/11/2010

 

S

U

M

A

R

I

Diàriament, l'ACEC envia per correu electrònic els Titular(e)s Digital(e)s als associats inscrits, amb l'última informació de l'agenda d'activitats i enllaços a notícies culturals, especialment de temàtica literària, aparegudes als principals mitjans de comunicació nacionals i internacionals.
subscriure-s'hi>


al sumari
El cànon digital: un dret dels autors avalat pel Tribunal europeu


Les noves tecnologies permeten la còpia de llibres.(Foto:Carme Esteve)
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) ha avalat l’existència de l’anomenat cànon digital. Així es desprèn de la sentència que va emetre el passat 21 d’octubre responent a un contenciós que enfrontava una botiga d’informàtica (Padawan) i la Societat General d’Autors (SGAE). Tot i així, el cànon digital continua posant-se en dubte entre amplis sectors de la societat, que han polemitzat sobre la seva existència, sobretot des de que el 2008 es va aprovar l’ordre ministerial que establia les tarifes aplicables als aparells per compensar els autors la còpia privada de les seves obres.

La sentència del Tribunal de la UE dóna suport a l’existència del cànon digital, ja que el que fa és establir una excepció a la seva aplicació: no es poden gravar amb aquesta taxa els suports, equips i aparells de reproducció digital adquirits per empreses i professionals per a “usos diferents a la realització de còpies privades”. Però, en el cas dels particulars diu: “la capacitat d’aquests aparells o equips per a realitzar còpies és suficient per a justificar l’aplicació del cànon per còpia privada, sempre i que s’hagin posat a disposició de particulars en condició d’usuaris privats”.

Amb aquesta sentència, tot i els titulars de molts mitjans remarcant només  l’excepció del cànon per a empreses i professionals, les entitats de gestió de drets d’autor, entre elles CEDRO, se senten satisfetes perquè reconeix la legalitat del cànon digital i contradiu les veus que demanen la seva eliminació. Ara, tal com anuncien tant el govern com les entitats de gestió, el que cal és estudiar, juntament amb la indústria tecnològica, les fórmules idònies per ajustar el cànon digital, tenint en compte aquesta excepció. Així ho ha manifestat la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que ha recordat que “acabar amb el cànon suposaria acabar amb el dret de còpia privada i limitar la difusió de la cultura”.

Un dret fonamental qüestionat massa sovint
El cànon digital és una taxa que s’aplica a aparells i suports electrònics per tal de compensar els autors pels drets de propietat intel·lectual que deixen de percebre cada vegada que es realitza una còpia privada de les seves obres, tal com marca la llei de propietat intel·lectual. Aquest gravamen l’han de pagar, segons estableix la llei, els fabricants i els distribuïdors dels suports. Amb la reforma de la LPI, i amb la introducció de noves tecnologies, es va ampliar els suports que havien de gravar-se amb aquesta taxa. Vuit entitats de gestió de drets d’autor recapten les quantitats derivades d’aquest cànon per a repartir-les entre els diferents autors.

El juny del 2008 es va publicar un ordre ministerial amb una nova relació d’aparells i suports per als quals s’ha d’abonar aquesta compensació per còpia privada i les tarifes aplicables a cadascun d’ells. Aquestes noves tarifes, que van entrar en vigor sis mesos després del que el Govern havia anunciat, van suposar per CEDRO un descens del 30% de la seva recaptació, ja que les quantitats aplicables als escàners i les fotocopiadores no van variar, però les corresponents als aparells d’impressió multifuncionals, els més comercialitzats, van passar de 15 a 7,95 euros, en el cas de la injecció a tinta, i de 15 a 10 euros, en els làser.

Aquesta reducció en la recaptació ha afectat directament en el repartiment anual que l’entitat efectua a milers d’autors i editors, així com també a les ajudes de promoció del llibre i d’assistència als escriptors. En aquest sentit, l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya també ha vist reduïda l’aportació de CEDRO per a les seves activitats, fet que ha provocat la disminució d’actes al llarg de l’any. “Aquesta reducció dels ingressos de CEDRO provoca que el pressupost de l’entitat per a aquest exercici sigui extremadament curós amb les despeses i vigilant amb les activitats per tal d’administrar amb eficàcia i satisfacció per als associats els recursos actuals”, ressaltava Montserrat Conill, presidenta de l’ACEC, el passat mes de gener.

Durant les llargues i complicades negociacions entre el Govern i la indústria tecnològica per a fixar aquestes tarifes va començar a haver-hi un clima de rebuig entre alguns sectors de l’opinió pública envers els drets d’autor, que encara avui perdura. L’ACEC i CEDRO es van mobilitzar llavors per tal d’intentar canviar aquesta opinió entre la societat, a través d’un seguit de manifestos, articles i activitats. En aquest sentit, Conill recorda “el compromís de l’Associació en la defensa dels drets d’autor”, i apunta que és una de les prioritats de l’entitat, a través de diferents activitats. I és que, com manifestava a El Quinzenal Magdalena Vinent, directora de CEDRO, “l’accés a la informació i a la cultura no pot ni ha de realitzar-se sacrificant els drets d’autor”. 

Quadre de les tarifes en equips i suports:

CATEGORIA
TARIFES DEL CÀNON
ANTIGA NOVA VARIACIÓ
Gravadores      
Gravadora CD 0,60 € 0,60 € 0,0%
Gravadora CD+DVD 6,61 € 3,40 € -48,5%
Suports      
Suport CD-R 0,22 € 0,17 € -22,7%
Suport CD-RW 0,22 € 0,22 € 0,0 %
Suport DV-R 0,60 € 0,44 € -26,6 %
Suport DVD RW 0,60 € 0,60 € 0,0 %
Memòria USB -- 0,30 € --
Impressores      
Multifunció injecció tinta 15 € 7,95 € -47,0%
Multifunció làser 15 € 10 € -33,3%
U. autònoma d'emmagatzement -- 12 € --
MP3 / MP4 -- 3,15 € --
Telèfon mòbil / PDA MP3 -- 1,1 € --
Escàner 9 € 9 € 0,0%
Copiadores per trams per trams --

 

Declaració d'IFRRO sobre la sentència del «cas Padawan» del Tribunal Europeu de Justícia.


Relació d'articles sobre remuneració per còpia privada publicats per l'ACEC:


CEDRO: “El Tribunal Europeu dóna suport a la legalitat del cànon digital a Espanya” (21/10/2010)

Els escriptors, traductors i editors de Catalunya, amb CEDRO, signen un manifest en defensa dels Drets d’Autor i de l’accés legal a les seves obres (22/4/2010)

Drets d’autor i cultura, per Antonio Tello, secretari de la Comissió de Drets d'Autor de l'ACEC (3/2/2010)

L’ACEC retalla el pressupost per al 2010 (13/1/2010)

CEDRO preveu recaptar un 40,5% menys que el 2008 (10/3/2009)

Magdalena Vinent: “La protecció de la propietat intel·lectual és un tema de responsabilitat social” (13/5/2009)

CEDRO preveu recaptar un 30% menys (12/12/2008)

França augmentarà la compensació per còpia privada en un 15% el 2009 (28/11/2008)

L’ACEC aprova mesures de reajustament econòmic (17/10/2008)

Els autors continuen defensant a través dels mitjans de comunicació la compensació per còpia privada (7/3/2008)

Neix www.copia-privada-si.com, un web per explicar els avantatges de la còpia privada (22/2/2008)

Campanya de CEDRO per generar un estat d'opinió favorable a la compensació per còpia privada (25/1/2008)

L'ACEC i l'AELC organitzen un acte per fer balanç dels vint anys de la Llei de Propietat Intel·lectual (25/1/2008)

La compensació per còpia privada, un dret que se li qüestiona a l’autor, per Juan Mollá (11/1/2008)

El nou cànon digital per còpia privada no acaba de satisfer el sector reprogràfic (21/12/2007)

Els autors es mobilitzen per defensar els seus drets
(21/12/2007)


al sumari
Antonio Tello: “El cànon digital es presenta com un recurs necessari i imprescindible de compensació a autors i traductors”


Antonio Tello(Foto:Carme Esteve)
- El Tribunal de la UE avala el cànon digital, un dret fonamental dels creadors. Per què en aquest país costa tant acceptar-ho?

- Perquè a Espanya i a tota l’àrea cultural hispana, la creació artística, en particular la literària, no és respectada com un bé patrimonial. Les editorials, que haurien de respectar els creadors, abusen d’ells i els mantenen en situacions d’explotació semblants a les d’un obrer tèxtil del segle XVII, menys a un grapat d’escollits, i la societat està convençuda que els artistes han de treballar gratuïtament i per amor a l’art. També els escriptors han contribuït a aquesta percepció falsa del treball i el producte artístic en fer prevaler el seu ego sobre la solidaritat gremial. En aquest país no hi ha un veritable respecte pel producte cultural ni consciència del seu valor econòmic.

- Per què és necessària per als autors aquesta compensació per còpia privada?

- La compensació per còpia privada reprogràfica procura atenuar les deficiències greus del sistema i donar una ínfima part dels qui treuen profit dels llibres editats. Són milions de llibres que instituts, universitats, acadèmies, etc., fotocopien eludint-ne la compra i, conseqüentment, el pagament dels drets d’autor, amb el consegüent perjudici per als autors i la indústria editorial.

- Si no hi ha compensació, pot perillar la cultura?

- La cultura com a tal no perilla perquè no hi hagi compensació, però sí la indústria cultural, que pot entrar en un greu col·lapse. De fet, la crisi econòmica mundial ha posat de manifest que el procés que porta a aquest col·lapse ja havia començat fa temps a causa dels agents erosius apuntats en la primera resposta.

- La reducció, el  2008, de les tarifes d’aquesta compensació en els suports que permeten les còpies va suposar una reducció també de la recaptació de CEDRO. En què ha afectat aquest fet a l’ACEC?

- L’ACEC, com moltes associacions d’autors espanyoles, se sosté fonamentalment gràcies a les aportacions de CEDRO. Això significa que la dràstica reducció de les aportacions d’aquesta entitat de recaptació ha afectat substancialment l’activitat de l’ACEC en haver de reduir la quantitat d’actes culturals i orientar la seva política posant èmfasi en l’excel·lència d’aquests actes sense descuidar el suport afectiu als seus associats. Així mateix, la situació ha induït la Junta Directiva, a través de la seva Comissió de Drets d’Autor, a redoblar els esforços en la defensa d’aquests drets i, mitjançant les negociacions amb el Gremi d’Editors de Catalunya, a crear millors condicions de treball d’escriptors i traductors, que han d’assumir alhora la seva part de responsabilitat en el reconeixement dels seus drets i interessos particulars. 

- Ha d’exisitir, doncs, el cànon digital?

- El cànon digital es presenta com un recurs necessari i imprescindible de compensació a autors i traductors mentre el sistema remuneratiu vigent no trobi i desenvolupi  nous mecanismes per a una retribució acord al consum real del producte cultural, i, al mateix temps, mentre les conductes dels consumidors no siguin respectuoses amb l’ús i el gaudi d’aquest producte.


al sumari
El Premi de Traducció Àngel Crespo es lliurarà el proper dimarts, 16 de novembre

El
XIII Premi de Traducció Àngel Crespo, al qual s’hi han presentat més d’una trentena d’obres, es lliurarà el proper 16 de novembre, a les 20 hores, a l’Aula dels Escriptors de l’Ateneu Barcelonès. Entre les obres presentades a aquesta edició hi ha traduccions d’Oscar Wilde, Alda Merini, Alexandr Solzhenitsyn, Marcel Proust i J. M. G. Le Clézio, i els originals estan escrits en deu idiomes diferents.

El premi, convocat per l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC), el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) i el Gremi d’Editors de Catalunya i dotat amb 12.000 euros, està reconegut com un dels certàmens més prestigiosos de traducció a Espanya i ret homenatge a la figura del gran traductor, poeta i humanista Ángel Crespo (Ciudad Real, 1926 – Barcelona, 1995).
 


al sumari
Joaquim Marco presenta la seva obra poètica


Joaquim Marco(Foto:UB)
El catedràtic emèrit de Literatura Hispànica Joaquim Marco, president d’honor i un dels fundadors de l’ACEC, presentarà, el proper dilluns 8 de novembre, a les 18.30 hores, a l’Aula Capella de l’Edifici Històric de la UB (Gran Via, 585), el llibre Poesía secreta (1961-2004) (Bruguera, 2010). Intervindran en l'acte el degà de la Facultat de Filologia Adolfo Sotelo i els poetes Joan Margarit i Luis García Montero.

Joaquim Marco va publicar per Sant Jordi un volum que aplegava tota la seva producció poètica, prologat pel García Montero, i que inclou una carta inèdita de Julio Cortázar. Poesía secreta (1961-2004) reuneix la poesia que fins avui es trobava dispersa en diversos llibres, molts dels quals actualment estan fora del mercat. L'autor ha revisat i polit els seus escrits, n'ha suprimit algun text i n'ha corregit alguna errada, i també ha inclòs en aquesta nova obra alguns textos inèdits. Al final, a més, Marco hi ha afegit el capítol «Declaracions poètiques», que aplega quatre articles sobre la seva poesia:  Algunos crímenes y otros poemas (1971), Poesía (1961-1975) (1976), Significado de nuestro presente (1983) i Palabras previas (1983).

L’autor ha construït la seva trajectòria poètica al marge de modes i de consignes estètiques, i s'ha situat a cavall entre la generació dels poetes socials com ara Blas de Otero o Gabriel Celaya, i la dels Novísimos. Marco escriu una poesia compromesa amb la seva època i caracteritzada per un fort accent escèptic i alhora nostàlgic.

És president d'honor de la Societat Espanyola d'Hispanoamericanistes i de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya.

Més informació.

al sumari
Sànchez-Mústich guanya el Vicent Andrés Estellés dels Premis Octubre


Cèlia Sànchez-Mústich(Foto:Carme Esteve)
La poeta
Cèlia Sànchez-Mústich, sòcia de l’ACEC, ha estat guardonada amb el Premi Vicent Andrés Estellés de poesia, per l’obra On no sabem, en el marc dels Premis Octubre que cada any convoca l’editorial Tres i Quatre, que es van lliurar el passat 30 d’octubre. Sànchez-Mústich defineix el seu llibre com una barreja d’escenes “quotidianes i molt properes amb altres de còsmiques”. El Joan Fuster d’Assaig va recaure en el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona i director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, Joan Nogué, per Paisatge, territori i societat civil, mentre que l’Andròmina de Narrativa va ser per Raquel Ricart per Les ratlles de la vida. Francesc Adrià va guanyar en la modalitat de Teatre amb Taula de canvis.

Després d’una deliberació “llarga i complicada”, segons el membre del jurat pere Ballart, el veredicte va valorar “les qualitats imaginatives” i “l’estil personalíssim, capaç d’unir el que és més gran amb el més petit” de Sànchez-Mústich. L’autora, codirectora de la Festa de la Poesia de Sitges, va explicar que On no sabem parla sobre “la naturalesa de la realitat, la incertesa, la fragilitat, sobre les relacions emocionals”, y que “el llibre apareix molt impregnat de tot allò que és paradoxal, com la fe i l'enigma”, amb poemes que  “tenen un to confidencial i són molt despullats d'ornaments”. Cèlia Sànchez-Mústich (Barcelona, 1954) ha estat guardonada també enguany amb el premi de la Crítica Serra d'Or pel llibre de poemes A la taula del mig.


al sumari
Andreu Martín, premi Pepe Carvalho


Andreu Martín(Foto:Negra y Criminal)
L’escriptor barceloní
Andreu Martín, soci de l’ACEC, és el guanyador del VI Premi Pepe Carvalho, segons ha informat l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). L’autor rebrà el guardó al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de la propera edició de BCNegra, que tindrà lloc del 31 de gener al 5 de febrer de 2011.

El jurat, format per Paco Camarasa, Juan José Arranz,  Jordi Canal, Alícia Giménez Bartlett, Daniel Vázquez Sallés i Sergio Vila-Sanjuán, ha acordat, per unanimitat, atorgar el guardó a Martín, perquè “des de la seva primera novel·la, Aprende y calla, el 1979, s’ha convertit en un dels punts de referència del gènere negre-criminal al nostre país i en totes les llengües a les quals s’ha traduït”.

El jurat també considera que l’autor “mostra en la seva obra l’amplitud de temes i de perspectives que el gènere pot adoptar per descriure una realitat, en ocasions oculta”. Creador de personatges com Flanagan o Esqius, ha transitat pels molts matisos que el gènere pot donar en mans d’un gran novel·lista, y, com diu el jurat, “si Pepe Carvalho és un detectiu immortal que camina pels carrers de Barcelona, les pàgines d’Andreu Martín en són el complement perfecte”.


al sumari
Román Gubern rep la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts


Gubern, amb alguns dels guardonats i els Prínceps d'Astúries(Foto:ABC)
L’escriptor, historiador i crític de cine
Román Gubern, primer president que va tenir l’ACEC quan es va constituir el 1980, va rebre el passat 3 de novembre una de les 25 Medalles d’Or al Mèrit en les Belles Arts, atorgades pel Ministeri de Cultura anualment. Aquests guardons distingeixen les persones i entitats que hagin destacat en el camp de la creació artística i cultural o prestat servis notoris en el foment, desenvolupament o difusió de l’art i la cultura o en la conservació del patrimoni artístic.

Els Prínceps d’Astúries van presidir l’acte de lliurament de les medalles, al Museu de l’Atalaya a Jerez, en què hi van assistir els 25 guardonats, entre els quals hi havia el grup de teatre El Tricicle, l’actriu Rosa Maria Sardà, la Duquesa d’Alba, el ballarí Joaquín Cortés, la il·lustradora Pura Campo, la fotògrafa Isabel Muñoz, l’artista visual Eugenia Balcells i l’editora Beatriz de Moura.

al sumari
Pura Salceda rebrà una medalla de la Federació d’Entitats Culturals Gallegues de Catalunya


Pura Salceda, secretària general de l'ACEC(Foto:Carme Esteve)
Pura Salceda, Secretària General de l’ACEC, i el presentador Manuel Valdés rebran, el proper 12 de novembre, les medalles que la
Federació d’Entitats Culturals Gallegues de Catalunya (Fegalcat) lliura amb motiu del seu 20è aniversari.

El lliurament de les distincions se celebrarà a l’Associació Cultural Galega Alborada, de la Llagosta, després de l’acte d’inauguració, a les 19.30 hores, de la biblioteca Basilio Losada, que comptarà amb la presència de l’homenatjat. Fegalcat i Alborada organitzaran també un concert de la cantant lusa-galaico Maria do Ceo.

Pura Salceda va néixer a Mèxic el 1961, però viu a Barcelona des dels 3 anys. És llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en Filologia Romànica. Escriptora i traductora, ha publicat diverses obres, com els poemaris Versos de perra negra (2005) i Mares Online (2008) i l’assaig Hola, de dónde eres? Manual de urgencia para navegar en los chats, en col·laboració amb Andrés Aberasturi. En gallec ha publicat A ollada de Astarté (2007) i ha coordinat l’antologia de poesia Erato bajo la piel del deseo (2010). Els seus poemes i articles han estat editats en diferents antologies i revistes literàries d’Espanya i Iberoamèrica.

al sumari
La revista 'Puzle', ara en format digital


Puzle(Foto:Carmen Borja)
La revista Puzle, creada per Carles Molins i Carmen Borja, ha passat del paper a la Xarxa, amb el seu nou format digital (
www.puzle.cat). La publicació a Internet permet que el lector pugui jugar artísticament, reconstruint i variant les pàgines de la pantalla, com si es tractés d’un trenca-closques avanguardista. Molts dels autors que han col·laborat amb els escrits i les imatges que hi apareixen són socis de l’ACEC.

Puzle és un projecte que va iniciar el 2006 el dissenyador i escriptor Carles Molins i la poeta Carmen Borja, amb la col·laboració de Lena Torre, i en què hi han partitcipat un centener d’autors de diferents països. La iniciativa prioritza la diversitat d’estils, edats, procedència i disciplines artístiques. Així, s’inclouen poemes, narracions i dietaris, però també fotografies, pintura, escultura, arquitectura, música, disseny de moda, etc…

Llegiu la notícia al bloc Pensión Ulises, d'Albert Tugues

al sumari
Magdalena Vinent, reelegida presidenta d’IFRRO

Magdalena Vinent, directora general de CEDRO, ha estat reelegida presidenta de la Federació Internacional d’Entitats de Gestió de Drets de Reproducció (IFRRO) per als propers dos anys. Aquesta elecció es va produir en l’Assemblea General de la Federació, que es va celebrar el passat 28 d’octubre a Boston (Estats Units). Per a Vinent, una de les principals línies de treball d’IFRRO en aquests propers dos anys és ajudar les entitats de gestió a establir mecanismes fàcils i segurs que permetin als usuaris accedir de manera legal a obres protegides en l’entorn digital.

al sumari
Es convoca el VI Premi de Traducció Francisco Ayala


Cartell del Premi(Foto:Alberto Martínez Martín)
La
Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat de Granada, el Servicio de Traducción Universitario (STU) i la Fundación Francisco Ayala convoquen la sisena edició del Premi Francisco Ayala de Traducció. L’objectiu del guardó és potenciar els aspectes creatius de la traducció.

Podran participar a aquest premi els estudiants de postgrau o de l’últim curs de llicenciatura de les diferents universitats espanyoles en el moment de la convocatòria, i llicenciats per aquestes universitats amb posterioritat a l’1 de gener de 2008.

En aquesta convocatòria es traduiran a l’espanyol, des de l’anglès i l’alemany, els textos disponibles des d’aquests enllaços:

Text original en alemany
Text original en anglès

El termini per a presentar les traduccions és fins al 30 de novembre de 2010. A partir d’aquesta edició, la convocatòria serà biennal per a les llengües anglesa i alemanya (anys parells), i per a les llengües francesa i àrab (anys imparells).

Consulteu les bases del premi en PDF.

Més informació.


al sumari
II Congrés Internacional sobre Traducció i Interculturalitat

La
Societat Espanyola d’Italianistes (S.E.I.) organitza el seu XIII Congrés a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, del 16 al 19 de novembre de 2010, en el marc del II Congrés Internacional sobre Traducció i Interculturalitat. Amb el títol “La traducció en les relacions italo-espanyoles: llengua, literatura i cultura”, el congrés reunirà italianistes espanyols i estrangers, i les llengües dels treballs són l’italià, el castellà i el català.

La trobada està organitzada en els blocs següents: La traducció en les relacions ítalo-espanyoles en el Renaixement i el Barroc; La traducció en les relacions ítalo-espanyoles en els segles XVIII i XIX; La traducció en les relacions ítalo-espanyoles en l’època contemporània; La política de la traducció en les relacions ítalo-espanyoles; El pensament sobre la traducció a Itàlia i a Espanya; Traducció i gènere en la recepció de la literatura italiana a Espanya; i la imatge d’Itàlia i de la seva cultura a Espanya, a través de la traducció i de la recepció de la seva literatura. El congrés comptarà amb ponents experts en el tema, com Marco Paone, de la Universitat de Santiago de Compostela; Maria Andrea Giovine, de la UNAM; Pedro Luis Ladrón, de la Universitat de Múrcia; Assumpta Camps, de la Universitat de Barcelona; Adela Presas, de la Universitat Autònoma de Madrid; Mercedes Arriaga, de la Universitat de Sevilla; Eva Muñoz Raya, de la Universitat de Granada; Begoña Pozo, de la Universitat de Sevilla; i Loreta de Stasio, de la Universitat del País Basc.

L’acte està organitzat per CRET-Grupo de Investigación Consolidado sobre Estudios de Traducción y Multiculturalidad.

Programa en PDF.

Més informació i inscripcions.


al sumari
Mercedes Roffé presenta ‘Las linternas flotantes’


Rodolfo Häsler i Mercedes Roffé(Foto:Carme Esteve)
L’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya va acollir, el passat 27 d’octubre, la presentació del poemari Las linternas flotantes, de la prestigiosa escriptora Mercedes Roffé, a càrrec de Rodolfo Häsler.

Amb alguns dels seus llibres traduïts a l’italià, l’anglès i el francès, Mercedes Roffé (Buenos Aires, Argentina, 1954) és una de les veus essencials de la poesia llatinoamericana dels últims trenta anys. Ha publicat, entre d’altres llibres: Poemas (1977), El tapiz (sota l’heterònim Ferdinand Oziel, 1983), Cámara baja (1987; reedit. 1996), La noche y las palabras (1996, reedit. 1998), Definiciones mayas (1999), Antología poética (2000), Canto errante (2002), Memorial de agravios ( 2002), La ópera fantasma (2005), l’antologia Milenios caen de su vuelo (2005) i Las linternas flotantes (2009).

Roffé, que viu a Estats Units des del 1985, ha rebut, entre altres distincions, una Beca de la Fundació John Simon Guggenheim. Des del 1998 dirigeix el segell Ediciones Pen Press, que ha publicat traduccions de poetes com Hélène Dorion, Haroldo de Campos, Lorand Gaspar, Anne Waldman i Attilio Bertolucci, entre molts d’altres.

Llegiu l’
entrevista a Mercedes Roffé, publicada al diari Los Andes, el 24 de juliol de 2010.

Galería fotogràfica

AGENDA D'ACTIVITATS

  Tronco, invisible, hielo: ¿cómo escribir la naturaleza? 1a. parte, on line 

Dilluns, 8 de juny, 19,00h.
La narrativa verde del futuro. Escribir la naturaleza, 2a. parte, on line 

Dimarts, 9 de juny, 19,00h.
Encuentros on line ''Almas, desiertos, islas'' 

Dijous, 11 de juny, 19,00h.
Encuentros on line ''El último flâneur'' 

Dilluns, 15 de juny, 19,00h.
Encuentros on line ''Una historia de hacerse mayor'' 

Dimecres, 17 de juny, 19,00h.
Encuentros on line ''Dispersión y la confusión en la música de hoy'' 

Dijous, 18 de juny, 19,00h.

Encuentros on line ''Escribir una novela confinado'' 

Divendres, 19 de juny, 19,00h.

ACEC - Canuda, 6, 5è, 
08002 Barcelona
Tel. 93 318 87 48 - Fax 93 302 78 18
secretaria: secretaria@acec-web.org
redacció: redaccio@hydramedia.info