Núm. 126 | dilluns, 1 de juny de 2020

 CAST


 

     
> El lliurament del Premi Ángel Crespo a Gabriel Hormaechea posa l’accent en l’excel·lència de la traducció
> La dicotomia entre els exilis interior i exterior centra la segona sessió de les Jornades Poètiques
> La primera sessió de les Jornades Poètiques ressalta la vigència dels clàssics
> L’advocat Mario Sepúlveda creu que la reforma del cànon "perjudicarà els autors i els ciutadans"
> Guillem Vallejo presenta Elisa el Zoughby i Eloy Sánchez en l'última sessió de Veus Noves de l'any
> El mar, la poesia i la pintura
> Torna 'El jardín ausente', de Mònica Maragall


 
El lliurament del Premi Ángel Crespo a Gabriel Hormaechea posa l’accent en l’excel·lència de la traducció
L'obra adaptada, 'Gargantua et Pantagruel', està considerada una de les més complicades de traduir de la literatura occidental.

 
La dicotomia entre els exilis interior i exterior centra la segona sessió de les Jornades Poètiques
David Castillo va posar de manifest que les veus d’aquests autors han constituït un dels millors retrats del que va suposar la sortida forçada després de la Guerra Civil a l’estranger.

 
La primera sessió de les Jornades Poètiques ressalta la vigència dels clàssics
El catedràtic Carlos García Gual va inaugurar l'acte amb una conferència sobre la influència de les obres homèriques a la cultura castellana.

 
L’advocat Mario Sepúlveda creu que la reforma del cànon "perjudicarà els autors i els ciutadans"
L'assessor de l'ACEC en temes jurídics també és partidari d'una "actualització urgent" de la Llei de Propietat Intel·lectual.

 
Guillem Vallejo presenta Elisa el Zoughby i Eloy Sánchez en l'última sessió de Veus Noves de l'any
Tots dos comparteixen un estil marcat per l'autenticitat i un punt de romanticisme compromès amb l'expressió poètica i la llibertat.

 
El mar, la poesia i la pintura
Santiago Montobbio relata la seva vinculació artística amb el pintor Lluís Ribas en la presentació del seu llibre 'La poesía es un fondo de agua marina'.

 
Torna 'El jardín ausente', de Mònica Maragall
Lluís Izquierdo ha fet la presentació, mentre que Albert Tugues i Pere Maragall han anunciat que han revisat i classificat obra inèdita de l'autora perquè també pugui ser publicada.

 


Trobadas on line. Parlem de la Mònica. Activitat ajornada

1 de juny,19,00 horas
[+info]

Trobades on line: Poesía/Arte Casual, amb Francesc Cornadó i Ferrer Lerín

3 de juny,19,00 horas
[+info]

Tronco, invisible, hielo: ¿cómo escribir la naturaleza?, primera parte. on line

8 de juny,19,00 horas
[+info]

La narrativa verde del futuro. Escribir la naturaleza, 2a. parte. on line

9 de juny,19,00 horas
[+info]

Encuentros on line ''Almas, desiertos, islas''

11 de juny,19,00 horas
[+info]

Trobades on line ''El último flâneur''

15 de juny,19,00 horas
[+info]


  CAT


     
> La entrega del Premio Ángel Crespo a Gabriel Hormaechea pone el acento en la excelencia de la traducción
> La dicotomía entre los exilios interior y exterior centra la segunda sesión de las Jornadas Poéticas
> La primera sesión de las Jornadas Poéticas resalta la vigencia de los clásicos
> El abogado Mario Sepúlveda cree que la reforma del canon "perjudicará a los autores y a los ciudadanos"
> Guillem Vallejo presenta a Elisa el Zoughby y a Eloy Sánchez en la última sesión de Veus Noves del año
> El mar, la poesía y la pintura
> Vuelve 'El jardín ausente', de Mònica Maragall


 
La entrega del Premio Ángel Crespo a Gabriel Hormaechea pone el acento en la excelencia de la traducción
La obra adaptada, 'Gargantua et Pantagruel', está considerada una de las más complicadas de traducir de la literatura occidental.

 
La dicotomía entre los exilios interior y exterior centra la segunda sesión de las Jornadas Poéticas
David Castillo puso de manifiesto que las voces de estos autores han constituido uno de los mejores retratos de lo que supuso la huida forzada después de la Guerra Civil al extranjero.

 
La primera sesión de las Jornadas Poéticas resalta la vigencia de los clásicos
El catedrático Carlos García Gual inauguró el acto con una conferencia sobre la influencia de las obras homéricas en la cultura castellana.

 
El abogado Mario Sepúlveda cree que la reforma del canon "perjudicará a los autores y a los ciudadanos"
El asesor de la ACEC en temas jurídicos también es partidario de una "actualización urgente" de la Ley de Propiedad Intelectual.

 
Guillem Vallejo presenta a Elisa el Zoughby y a Eloy Sánchez en la última sesión de Veus Noves del año
Los dos comparten un estilo marcado por la autenticidad y un punto de romanticismo comprometido con la expresión poética y la libertad.

 
El mar, la poesía y la pintura
Santiago Montobbio relata su vinculación artística con el pintor Lluís Ribas en la presentación de su libro 'La poesía es un fondo de agua marina'.

 
Vuelve 'El jardín ausente', de Mònica Maragall
Lluís Izquierdo ha hecho la presentación, mientras que Albert Tugues y Pere Maragall han anunciado que han revisado y clasificado obra inédita de la autora para que también pueda ser publicada.

 


Trobadas on line. Parlem de la Mònica. Activitat ajornada

1 de junio,19,00 horas
[+info]

Encuentros on line: Poesía/Arte Casual, con Francesc Cornadó y Ferrer Lerín

3 de junio,19,00 horas
[+info]

Tronco, invisible, hielo: ¿cómo escribir la naturaleza? 1a. parte, on line

8 de junio,19,00 horas
[+info]

La narrativa verde del futuro. Escribir la naturaleza, 2a. parte, on line

9 de junio,19,00 horas
[+info]

Encuentros on line ''Almas, desiertos, islas''

11 de junio,19,00 horas
[+info]

Encuentros on line ''El último flâneur''

15 de junio,19,00 horas
[+info]