Núm. 132 | dilluns, 1 de juny de 2020

 CAST


 

     
> L’ACEC celebra eleccions per renovar parcialment la Junta
> Barcelona i la seva literatura sedueix París
> Els autors són els protagonistes
> Barcelona explota la seva geografia literària
> Julio Prieto i la poesia d'alta graduació
> L'ACEC reuneix dues grans figures de la poesia contemporània uruguaiana
> Humor barcelonista a l'ACEC
> El govern espanyol perjudica greument autors i editors amb la Llei de Propietat Intel·lectual
> Europa crea la seva pròpia fàbrica global de traductors
> Internet com a eina per defensar els drets d'autor


 
L’ACEC celebra eleccions per renovar parcialment la Junta
Els associats podran votar presencialment durant l'assemblea general o, si no hi poden assistir, des de casa via correu ordinari.

 
Barcelona i la seva literatura sedueix París
La ciutat es presenta com la capital d'un país amb identitat pròpia, però també com una metròpoli de dues llengües capaç d'exportar noms de notable relleu en el mercat editorial francès.

 
Els autors són els protagonistes
Els col·loquis d’avui al Café Barcelone en els quals han participat els autors de l’ACEC han girat entorn gèneres que marquen les seves respectives obres literàries.

 
Barcelona explota la seva geografia literària
La capital catalana també ha estat la protagonista en els diàlegs poètics amb Buenos Aires i històrico-literaris amb París i Bucarest.

 
Julio Prieto i la poesia d'alta graduació
El filòleg i escriptor ha presentat 'De masa menos seguido de bilingüe', el seu últim llibre.

 
L'ACEC reuneix dues grans figures de la poesia contemporània uruguaiana
Ida Vitale i Enrique Fierro van aflorar la particularitat literària d'Uruguai dins del panorama llatinoamericà.

 
Humor barcelonista a l'ACEC
Andreu González Castro presenta '365 acudits per a culers', un petit recull de saviesa popular de Can Barça.

 
El govern espanyol perjudica greument autors i editors amb la Llei de Propietat Intel·lectual
CEDRO assegura que la proposta suposa "un gran retrocés en el reconeixement dels drets" d'aquests col·lectius professionals.

 
Europa crea la seva pròpia fàbrica global de traductors
El projecte prendrà forma a partir de tallers bilingües adreçats a joves traductors, que tindran l’oportunitat de treballar al costat d’altres traductors amb més experiència.

 
Internet com a eina per defensar els drets d'autor
CEDRO demana un enviament massiu de correus electrònics al ministre Wert en protesta contra la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual.

 


Trobadas on line. Parlem de la Mònica. Activitat ajornada

1 de juny,19,00 horas
[+info]

Trobades on line: Poesía/Arte Casual, amb Francesc Cornadó i Ferrer Lerín

3 de juny,19,00 horas
[+info]

Tronco, invisible, hielo: ¿cómo escribir la naturaleza?, primera parte. on line

8 de juny,19,00 horas
[+info]

La narrativa verde del futuro. Escribir la naturaleza, 2a. parte. on line

9 de juny,19,00 horas
[+info]

Encuentros on line ''Almas, desiertos, islas''

11 de juny,19,00 horas
[+info]

Trobades on line ''El último flâneur''

15 de juny,19,00 horas
[+info]


  CAT


     
> La ACEC celebra elecciones para renovar parcialmente la Junta
> Barcelona y su literatura seducen París
> Los autores son los protagonistas
> Barcelona explota su geografía literaria
> Julio Prieto y la poesía de alta graduación
> La ACEC reúne dos grandes figuras de la poesía contemporánea uruguaya
> Humor barcelonista en la ACEC
> El gobierno español perjudica gravemente a autores y editores con la Ley de Propiedad Intelectual
> Europa crea su propia fábrica global de traductores
> Internet como herramienta para defender los derechos de autor


 
La ACEC celebra elecciones para renovar parcialmente la Junta
Los asociados podrán votar presencialmente durante la asamblea general o, si no pueden asistir, desde casa vía correu ordinari.

 
Barcelona y su literatura seducen París
La ciudad se presenta como la capital de un país con identidad propia, pero también como una metrópoli de dos lenguas capaz de exportar nombres de notable relieve en el mercado editorial francés.

 
Los autores son los protagonistas
Los coloquios de hoy en el Café Barcelone que han contado con participación de los autores de la ACEC se han centrado en los géneros que marcan sus respectivas obras literarias.

 
Barcelona explota su geografía literaria
La capital catalana también ha sido la protagonista en los diálogos poéticos con Buenos Aires y histórico-literarios con París y Bucarest.

 
Julio Prieto y la poesía de alta graduación
El filólogo y escritor ha presentado 'De masa menos seguido de bilingüe', su último libro.

 
La ACEC reúne dos grandes figuras de la poesía contemporánea uruguaya
Ida Vitale i Enrique Fierro afloraron la particularidad literaria de Uruguay dentro del panorama latinoamericano.

 
Humor barcelonista en la ACEC
Andreu González Castro presenta '365 acudits per a culers', una pequeña recopilación de sabiduría popular de Can Barça.

 
El gobierno español perjudica gravemente a autores y editores con la Ley de Propiedad Intelectual
CEDRO asegura que la propuesta supone "un gran retroceso en el reconocimiento de los derechos" de estos colectivos profesionales.

 
Europa crea su propia fábrica global de traductores
El proyecto tomará forma a partir de talleres bilingües dirigidos a jóvenes traductores, que tendrán la oportunidad de trabajar al lado de otros traductores con más experiencia.

 
Internet como herramienta para defender los derechos de autor
CEDRO pide un envío masivo de correos electrónicos al ministro Wert en protesta contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

 


Trobadas on line. Parlem de la Mònica. Activitat ajornada

1 de junio,19,00 horas
[+info]

Encuentros on line: Poesía/Arte Casual, con Francesc Cornadó y Ferrer Lerín

3 de junio,19,00 horas
[+info]

Tronco, invisible, hielo: ¿cómo escribir la naturaleza? 1a. parte, on line

8 de junio,19,00 horas
[+info]

La narrativa verde del futuro. Escribir la naturaleza, 2a. parte, on line

9 de junio,19,00 horas
[+info]

Encuentros on line ''Almas, desiertos, islas''

11 de junio,19,00 horas
[+info]

Encuentros on line ''El último flâneur''

15 de junio,19,00 horas
[+info]