Núm. 149 | dimarts, 2 de juny de 2020

 


 

Tornar al 15nal
     
Números publicats

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013


NÚMEROS PUBLICATS L'ANY 2013

 126    4/1/2013

 127    18/1/2013

 128    1/2/2013

 129    15/2/2013

 130    1/3/2013

 131    15/3/2013

 132    27/3/2013

 133    12/4/2013

 134    26/4/2013

 135    10/5/2013

 136    24/5/2013

 137    7/6/2013

 138    21/6/2013

 139    5/7/2013

 140    19/7/2013

 141    6/9/2013

 142    20/9/2013

 143    4/10/2013

 144    18/10/2013

 145    31/10/2013

 146    15/11/2013

 147    29/11/2013

 148    13/12/2013

 149    20/12/2013

 


Trobades on line: Poesía/Arte Casual, amb Francesc Cornadó i Ferrer Lerín

3 de juny,19,00 horas
[+info]

Tronco, invisible, hielo: ¿cómo escribir la naturaleza?, primera parte. on line

8 de juny,19,00 horas
[+info]

La narrativa verde del futuro. Escribir la naturaleza, 2a. parte. on line

9 de juny,19,00 horas
[+info]

Encuentros on line ''Almas, desiertos, islas''

11 de juny,19,00 horas
[+info]

Trobades on line ''El último flâneur''

15 de juny,19,00 horas
[+info]

 
 Volver al 15nal
     
Números publicados

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013


NÚMEROS PUBLICADOS EL AÑO 2013

 126    04/01/2013

 127    18/01/2013

 128    01/02/2013

 129    15/02/2013

 130    01/03/2013

 131    15/03/2013

 132    27/03/2013

 133    12/04/2013

 134    26/04/2013

 135    10/05/2013

 136    24/05/2013

 137    07/06/2013

 138    21/06/2013

 139    05/07/2013

 140    19/07/2013

 141    06/09/2013

 142    20/09/2013

 143    04/10/2013

 144    18/10/2013

 145    31/10/2013

 146    15/11/2013

 147    29/11/2013

 148    13/12/2013

 149    20/12/2013