Núm. 127 | dimecres, 28 de juliol de 2021

 CAST


 

     
> Espriu, Cernuda i Camus, principals protagonistes del 2013
> L’ACEC organitza una jornada per millorar la difusió de continguts literaris a Internet
> IFRRO transmet la seva “preocupació” al govern espanyol per la situació dels drets d’autor a l’Estat
> José Luis García Herrera s’endú el premi Ramon Ferrando de poesia
> Lluís Maria Todó:


 
Espriu, Cernuda i Camus, principals protagonistes del 2013
L'ACEC recopila les grans commemoracions literàries d'aquest any.

 
L’ACEC organitza una jornada per millorar la difusió de continguts literaris a Internet
La trobada, que és exclusiva per als socis de l'entitat, podria repetir-se cada cert temps.

 
IFRRO transmet la seva “preocupació” al govern espanyol per la situació dels drets d’autor a l’Estat
La federació internacional d'entitats de gestió s'ofereix a ajudar l'executiu per tal que rectifiqui i segueixi el mateix camí d'altres països europeus.

 
José Luis García Herrera s’endú el premi Ramon Ferrando de poesia
El guardó és, amb quinze anys d'història, un dels més significatius de les Terres de l'Ebre.

 
Lluís Maria Todó:
El portaveu del jurat de la 15a edició del Premi Ángel Crespo lloa la tasca minuciosa que suposa traduir el 'Gargantua et Pantagruel' de François Rabelais.

   CAT


     
> Espriu, Cernuda y Camus, principales protagonistas del 2013
> La ACEC organiza una jornada para mejorar la difusión de contenidos literarios en Internet
> IFRRO transmite su “preocupación” al gobierno español por la situación de los derechos de autor en el Estado
> José Luis García Herrera se lleva el premio Ramon Ferrando de poesía
> Lluís Maria Todó:


 
Espriu, Cernuda y Camus, principales protagonistas del 2013
La ACEC recopila las grandes conmemoraciones literarias de este año.

 
La ACEC organiza una jornada para mejorar la difusión de contenidos literarios en Internet
El encuentro, que es exclusivo para los socios de la entidad, podría repetirse cada cierto tiempo.

 
IFRRO transmite su “preocupación” al gobierno español por la situación de los derechos de autor en el Estado
La federación internacional de entidades de gestión se ofrece a ayudar al ejecutivo para que rectifique y siga el mismo ejemplo de otros países europeos.

 
José Luis García Herrera se lleva el premio Ramon Ferrando de poesía
El galardón es, con quince años de historia, uno de los más significativos de las Terres de l'Ebre.

 
Lluís Maria Todó:
El portavoz del jurado de la 15ª edición del Premio Ángel Crespo alaba la tarea minuciosa que supone traducir el 'Gargantua et Pantagruel' de François Rabelais.