Núm. 129 | dimecres, 28 de juliol de 2021

 CAST


 

     
> El mediador europeu avala el sistema de còpia privada derogat
> Marga Clark exposa a 'Luzernario' una contraposició de llum i penombra
> Eugenio Trías se’n va deixant una sòlida trajectòria
> José Ovejero i la seva visita poemitzada pel Museo del Prado
> Concha García presenta 'Interior azul', d'Anna R. Ximenos


 
El mediador europeu avala el sistema de còpia privada derogat
Espanya és l'Estat de la Unió Europea on els drets d’autor per còpia privada estan menys protegits.

 
Marga Clark exposa a 'Luzernario' una contraposició de llum i penombra
Alfonso Levy, Valentí Gómez i Ana Rey acompanyen l'escriptora en la presentació del seu darrer poemari.

 
Eugenio Trías se’n va deixant una sòlida trajectòria
L'ACEC ja l'havia homenatjat, el juny de 2008, amb un acte al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

 
José Ovejero i la seva visita poemitzada pel Museo del Prado
L'escriptor madrileny fa una lectura dels poemes del seu últim llibre mentre s'acompanya de les imatges dels quadres que l'han inspirat.

 
Concha García presenta 'Interior azul', d'Anna R. Ximenos
Als relats del llibre hi ha un treball de lectura metòdic des de la seva intuïció com a lectora i com a dona.

   CAT


     
> El mediador europeo avala el sistema de copia privada derogado
> Marga Clark expone en 'Luzernario' una contraposición de luz y penumbra
> Eugenio Trías se va dejando una sólida trayectoria
> José Ovejero y su visita poemizada por el Museo del Prado
> Concha García presenta 'Interior azul', de Anna R. Ximenos


 
El mediador europeo avala el sistema de copia privada derogado
España es el Estado de la Unión Europea donde los derechos de autor por copia privada están menos protegidos.

 
Marga Clark expone en 'Luzernario' una contraposición de luz y penumbra
Alfonso Levy, Valentí Gómez y Ana Rey acompañan la escritora en la presentación de su último poemario.

 
Eugenio Trías se va dejando una sólida trayectoria
La ACEC ya le había homenajeado, en junio de 2008, con un acto en el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

 
José Ovejero y su visita poemizada por el Museo del Prado
El escritor madrileño hace una lectura de los poemas de su último libro mientras se acompaña de las imágenes de los cuadros que le han inspirado.

 
Concha García presenta 'Interior azul', de Anna R. Ximenos
En los relatos del libro hay un trabajo de lectura metódico desde su intuición como lectora y como mujer.