Núm. 131 | dimecres, 28 de juliol de 2021

 CAST


 

     
> Els autors de l’ACEC dialogaran sobre la condició literària de Barcelona des de diferents perspectives
> CEDRO impugna el reial decret que regula la còpia privada
> Es presenta a l'ACEC la reedició d''Antología Cercada'
> Literatura al servei de la convivència
> Maria Lluïsa Pazos presenta ‘Avui no tinc pressa’ acompanyada d’Enrique Badosa i Josep Meseguer
> Un portal europeu potencia la traducció d’obres de la literatura universal
> Acceso gratuito a la cultura: ¿un derecho?


 
Els autors de l’ACEC dialogaran sobre la condició literària de Barcelona des de diferents perspectives
Miquel de Palol, Eduardo Mendoza, Carme Riera, Javier Cercas i Berta Marsé representaran l'associació al Saló del Llibre de París.

 
CEDRO impugna el reial decret que regula la còpia privada
La intenció és que el govern espanyol faci marxe enrere i derogui el sistema de compensació actual.

 
Es presenta a l'ACEC la reedició d''Antología Cercada'
Editada el 1947, l'obra va ser la primera antologia de poesia social a Espanya, esquivant la forta censura de la dictadura franquista.

 
Literatura al servei de la convivència
Inongo-vi-Makomé presenta 'Mam’enying (cosas de la vida)', una denúncia de la corrupció africana i del menyscabament d’Occident cap al que Àfrica representa.

 
Maria Lluïsa Pazos presenta ‘Avui no tinc pressa’ acompanyada d’Enrique Badosa i Josep Meseguer
El llibre manté un diàleg amb el lector que converteix la poesia en una eina de comunicació real.

 
Un portal europeu potencia la traducció d’obres de la literatura universal
L'Institut Ramon Llull, com a representant de Catalunya, és una de les set institucions literàries europees que hi col·laboren.

 
Acceso gratuito a la cultura: ¿un derecho?

   CAT


     
> Los autores de la ACEC dialogarán sobre la condición literaria de Barcelona desde diferentes prespectivas
> CEDRO impugna el real decreto que regula la copia privada
>
> Literatura al servicio de la convivencia
> Maria Lluïsa Pazos presenta ‘Avui no tinc pressa’ acompañada de Enrique Badosa y Josep Meseguer
> Un portal europeo potencia la traducción de obras de la literatura universal
> Acceso gratuito a la cultura: ¿un derecho?


 
Los autores de la ACEC dialogarán sobre la condición literaria de Barcelona desde diferentes prespectivas
Miquel de Palol, Eduardo Mendoza, Carme Riera, Javier Cercas y Berta Marsé representarán la asociación en el Salón del Libro de París.

 
CEDRO impugna el real decreto que regula la copia privada
La intención es que el gobierno español dé marcha atrás y derogue el sistema de compensación actual.

 

Editada en 1947, la obra fue la primera antología de poesía social en España, sorteando la fuerte censura de la dictadura franquista.

 
Literatura al servicio de la convivencia
Inongo-vi-Makomé presenta 'Mam’enying (cosas de la vida)', una denuncia de la corrupción africana y del menoscabo de Occidente hacia lo que que África representa.

 
Maria Lluïsa Pazos presenta ‘Avui no tinc pressa’ acompañada de Enrique Badosa y Josep Meseguer
El libro mantiene un diálogo con el lector que convierte la poesía en una herramienta de comunicación real.

 
Un portal europeo potencia la traducción de obras de la literatura universal
El Institut Ramon Llull, como representante de Catalunya, es una de las siete instituciones literarias europeas que colaboran.

 
Acceso gratuito a la cultura: ¿un derecho?