Núm. 133 | dimecres, 28 de juliol de 2021

 CAST


 

     
> L’ACEC planteja el futur amb solucions imaginatives per afrontar la caiguda d’ingressos
> Composició de la nova Junta de l'ACEC
> Luigi Ballerini porta la massacre de Cefalònia a l'ACEC
> Darío Xohán Cabana, a Barcelona
> Presentació de l'últim llibre de Concha García


 
L’ACEC planteja el futur amb solucions imaginatives per afrontar la caiguda d’ingressos
L’assemblea escull els nou membres de la Junta que s'havien de renovar, amb Pura Salceda com la més votada.

 
Composició de la nova Junta de l'ACEC
El repartiment de càrrecs i funcions s'efectuarà el proper 18 d'abril, coincidint amb la seva primera reunió.

 
Luigi Ballerini porta la massacre de Cefalònia a l'ACEC
Amb aquest, el poeta milanès ja ha publicat una desena de llibres.

 
Darío Xohán Cabana, a Barcelona
Ha estat guardonat amb nombrosos premis i reconeixements al llarg de la seva trajectòria.

 
Presentació de l'últim llibre de Concha García
‘Asomos de luz’ inclou una recopilació de treballs de l'autora sobre poesia contemporània escrita per dones.

   CAT


     
> La ACEC plantea el futuro con soluciones imaginativas para afrontar la caída de ingresos
> Composición de la nueva Junta de la ACEC
> Luigi Ballerini lleva la masacre de Cefalonia a la ACEC
> Darío Xohán Cabana, en Barcelona
> Presentación del último libro de Concha García


 
La ACEC plantea el futuro con soluciones imaginativas para afrontar la caída de ingresos
La assemblea elige a los nueve miembros de la Junta que se tenían que renovar, con Pura Salceda como la más votada.

 
Composición de la nueva Junta de la ACEC
El reparto de cargos y funciones se efectuará el próximo 18 de abril, coincidiendo con su primera reunión.

 
Luigi Ballerini lleva la masacre de Cefalonia a la ACEC
Con éste, el poeta milanés ya ha publicado una decena de libros.

 
Darío Xohán Cabana, en Barcelona
Ha sido galardonado con numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria.

 
Presentación del último libro de Concha García
‘Asomos de luz’ incluye una recopilación de trabajos de la autora sobre poesía contemporánea escrita por mujeres.