Núm. 134 | dimecres, 28 de juliol de 2021

 CAST


 

     
> Sant Jordi revifa les vendes de llibres i esdevé una ocasió per a reclamar la protecció dels drets d’autor
> Cristina Peri Rossi, Medalla Delmira Agustini
> Gabriel Hormaechea substitueix Lluís Maria Todó com a vicepresident
> Literatura en imatges
> Alfonso Levy presenta el seu primer poemari
> La Fundació J. V. Foix i la Fundació Setba homenatgen J. V. Foix amb dues exposicions
> CEDRO convida escriptors i editors a protestar conjuntament contra la reforma de la LPI


 
Sant Jordi revifa les vendes de llibres i esdevé una ocasió per a reclamar la protecció dels drets d’autor
Els títols dedicats a reivindicacions socials i, sobretot, al procés sobiranista de Catalunya han tingut més sortida que mai.

 
Cristina Peri Rossi, Medalla Delmira Agustini
L'acte s'ha celebrat en el marc de la primera edició de la Biennal Uruguay – Catalunya.

 
Gabriel Hormaechea substitueix Lluís Maria Todó com a vicepresident
Els qui també s'estrenen a la junta de l'ACEC són Ricardo Fernández, Sònia Hernández i Jaume C. Pons Alorda.

 
Literatura en imatges
Ricardo Fernández i Carme Esteve reflexionen sobre l'ús de la fotografia en l'escriptura.

 
Alfonso Levy presenta el seu primer poemari
Al llibre hi són presents les veus absents que seran rescatades per a la vida amb la mediació espiritual del poema.

 
La Fundació J. V. Foix i la Fundació Setba homenatgen J. V. Foix amb dues exposicions
L’acte de presentació comptarà amb la participació del crític d’art Arnau Puig.

 
CEDRO convida escriptors i editors a protestar conjuntament contra la reforma de la LPI
L'objectiu és fer una reclamació col·lectiva al Ministerio de Cultura perquè reconsideri la seva postura.

   CAT


     
> Sant Jordi reaviva las ventas y se convierte en una ocasión para reclamar la protección de los derechos de autor
> Cristina Peri Rossi, Medalla Delmira Agustini
> Gabriel Hormaechea sustituye a Lluís Maria Todó como vicepresidente
> Literatura en imágenes
> Alfonso Levy presenta su primer poemario
> La Fundació J. V. Foix y la Fundació Setba homenajean a J. V. Foix con dos exposiciones
> CEDRO invita a escritores y editores a protestar conjuntamente contra la reforma de la LPI


 
Sant Jordi reaviva las ventas y se convierte en una ocasión para reclamar la protección de los derechos de autor
Los títulos dedicados reivindicaciones sociales y, sobre todo, al proceso soberanista de Catalunya han tenido más salida que nunca.

 
Cristina Peri Rossi, Medalla Delmira Agustini
El acto se ha celebrado en el marco de la primera edición de la Biennal Uruguay – Catalunya.

 
Gabriel Hormaechea sustituye a Lluís Maria Todó como vicepresidente
Los que también se estrenan en la junta de la ACEC son Ricardo Fernández, Sònia Hernández y Jaume C. Pons Alorda.

 
Literatura en imágenes
Ricardo Fernández y Carme Esteve reflexionan sobre el uso de la fotografía en la escritura.

 
Alfonso Levy presenta su primer poemario
En el libro están presentes las voces ausentes que serán rescatadas para la vida con la mediación espiritual del poema.

 
La Fundació J. V. Foix y la Fundació Setba homenajean a J. V. Foix con dos exposiciones
El acto de presentación contará con la presencia del crítico de arte Arnau Puig.

 
CEDRO invita a escritores y editores a protestar conjuntamente contra la reforma de la LPI
El objetivo es hacer una reclamación colectiva al Ministerio de Cultura para que reconsidere su postura.