Núm. 142 | dimecres, 28 de juliol de 2021

 CAST


 

     
> El nou cicle Work in Progress convida els autors a reflexionar sobre els seus mètodes de treball
> CEDRO presenta la nova versió de la plataforma virtual ConLicencia.com
> Els delictes contra la propietat intel·lectual descendeixen un 25%
> En el record de Juan Luis Panero
> La Generalitat homenatjarà Martí de Riquer en el centenari del seu naixement


 
El nou cicle Work in Progress convida els autors a reflexionar sobre els seus mètodes de treball
Les sessions començaran el 7 de novembre i potenciaran la interacció entre escriptors i lectors.

 
CEDRO presenta la nova versió de la plataforma virtual ConLicencia.com
Permetrà copiar parts d'obres protegides sense perjudicar la indústria editorial.

 
Els delictes contra la propietat intel·lectual descendeixen un 25%
En contrapartida, incrementen les accions irregulars associades als drets d'autor a Internet.

 
En el record de Juan Luis Panero
Era soci de l'ACEC i va inaugurar la desena edició de les Jornades Poètiques.

 
La Generalitat homenatjarà Martí de Riquer en el centenari del seu naixement
L’escriptor, filòleg i humanista està considerat com un dels estudiosos catalans més rellevants del segle XX.

   CAT


     
> El nuevo ciclo Work in Progress invita a los autores a reflexionar sobre sus métodos de trabajo
> CEDRO presenta la nueva versión de la plataforma virtual ConLicencia.com
> Los delitos contra la propiedad intelectual descienden un 25%
> En el recuerdo de Juan Luis Panero
> La Generalitat homenajeará a Martí de Riquer en el centenario de su nacimiento


 
El nuevo ciclo Work in Progress invita a los autores a reflexionar sobre sus métodos de trabajo
Las sesiones comenzarán el 7 de noviembre y potenciarán la interacción entre escritores y lectores.

 
CEDRO presenta la nueva versión de la plataforma virtual ConLicencia.com
Permitirá copiar partes de obras protegidas sin perjudicar a la industria editorial.

 
Los delitos contra la propiedad intelectual descienden un 25%
En contrapartida, incrementan las acciones irregulares asociadas a los derechos de autor en Internet.

 
En el recuerdo de Juan Luis Panero
Era socio de la ACEC e inauguró la décima edición de las Jornadas Poéticas.

 
La Generalitat homenajeará a Martí de Riquer en el centenario de su nacimiento
El escritor, filólogo y humanista está considerado como uno de los estudiosos catalanes más relevantes del siglo XX.