Núm. 143 | dimecres, 28 de juliol de 2021

 CAST


 

     
> Últims deu dies per inscriure’s al Premi de Traducció Ángel Crespo
> L'ACEC reivindica la figura dels traductors en el Dia Mundial de la Traducció
> José Luis García Herrera guanya el certamen poètic Mujeres Silenciadas, Argentina Rubiera
> La poesia troba una sortida al Laberinto
> Ignacio Bellido i Eudald Escala inauguren el curs literari d'El Laberinto de Ariadna
> Ressaltar la importància del sector editorial, principal objectiu de Liber 2013


 
Últims deu dies per inscriure’s al Premi de Traducció Ángel Crespo
El veredicte del jurat es donarà a conèixer a principis de desembre.

 
L'ACEC reivindica la figura dels traductors en el Dia Mundial de la Traducció
L'entitat posa a disposició dels seus socis assessorament jurídic i una recopilació d'informacions sobre la seva professió.

 
José Luis García Herrera guanya el certamen poètic Mujeres Silenciadas, Argentina Rubiera
El jurat va destacar l'obra del soci de l'ACEC entre els més de setanta traballs rebuts.

 
La poesia troba una sortida al Laberinto
Amelia y Marcelo Díaz presenten els seus nous poemaris a la segona sessió del curs.

 
Ignacio Bellido i Eudald Escala inauguren el curs literari d'El Laberinto de Ariadna
Els dos convidats han fet de la poesia el seu llenguatge comú d'expressió artística.

 
Ressaltar la importància del sector editorial, principal objectiu de Liber 2013
La facturació de llibres incrementa a l'exterior, però descendeix a nivell estatal.

   CAT


     
> Últimos diez días para inscribirse al Premio de Traducción Ángel Crespo
> La ACEC reivindica la figura de los traductores en el Día Mundial de la Traducción
> José Luis García Herrera gana el certamen poético Mujeres Silenciadas, Argentina Rubiera
> La poesía encuentra una salida en el Laberinto
> Ignacio Bellido y Eudald Escala inauguran el curso literario de El Laberinto de Ariadna
> Resaltar la importancia del sector editorial, principal objetivo de Liber 2013


 
Últimos diez días para inscribirse al Premio de Traducción Ángel Crespo
El veredicto del jurado se dará a conocer a principios de diciembre.

 
La ACEC reivindica la figura de los traductores en el Día Mundial de la Traducción
La entidad pone a disposición de sus socios asesoramiento jurídico y una recopilación de informaciones sobre su profesión.

 
José Luis García Herrera gana el certamen poético Mujeres Silenciadas, Argentina Rubiera
El jurado destacó la obra del socio de la ACEC entre los más de setenta trabajos recibidos.

 
La poesía encuentra una salida en el Laberinto
Amelia y Marcelo Díaz presentan sus nuevos poemarios en la segunda sesión del curso.

 
Ignacio Bellido y Eudald Escala inauguran el curso literario de El Laberinto de Ariadna
Los dos invitados han hecho de la poesía su lenguaje común de expresión artística.

 
Resaltar la importancia del sector editorial, principal objetivo de Liber 2013
La facturación de libros incrementa en el exterior, pero desciende a nivel estatal.