Núm. 144 | dimecres, 28 de juliol de 2021

 CAST


 

     
> S'estrena la nova temporada de Veus Noves a l'ACEC
> Joan Margarit, el captivador
> Benet Rossell i Antoni Clapés refermen la seva col·laboració literària amb una nova obra
> Carme Riera, guardonada als premis Terenci Moix
> El món de la cultura recorda Vázquez Montalbán en el desè aniversari de la seva mort
> Un soci de l’ACEC participa en el primer projecte transmèdia de l’Estat
> El pintor Jordi Pagès presenta una exposició d'homenatge a J. V. Foix
> Cinc artistes rendeixen tribut a l'obra poètica i escultòrica d'Andrés Javier Villa
> El Congrés de Literatura Infantil i Juvenil de l’AELC s’aboca en la narrativa històrica


 
S'estrena la nova temporada de Veus Noves a l'ACEC
Els poetes Oriol Sàbat i Àngel Rodríguez han sigut els primers convidats del curs.

 
Joan Margarit, el captivador
El poeta català va oferir una lliçó literària i vital en una nova trobada d'El Laberinto de Ariadna.

 
Benet Rossell i Antoni Clapés refermen la seva col·laboració literària amb una nova obra
'En guaret' és un poemari acompanyat de dibuixos i prologat per Joaquim Sala-Sanahuja.

 
Carme Riera, guardonada als premis Terenci Moix
El certamen ha distingit altres figures literàries, com l'assagista Philipp Blom, el novel·lista Julian Barnes i l'articulista Jon Lee Anderson.

 
El món de la cultura recorda Vázquez Montalbán en el desè aniversari de la seva mort
El seu fill, el també escriptor Daniel Vázquez Sallés, explica alguns dels passatges més importants de la seva vida al llibre ‘Recuerdo sin retorno’.

 
Un soci de l’ACEC participa en el primer projecte transmèdia de l’Estat
Rubén García Rebolledo és l’autor de la novel·la ‘Panzer chocolate’, que acompanya una pel·lícula, un còmic i un videojoc del mateix nom.

 
El pintor Jordi Pagès presenta una exposició d'homenatge a J. V. Foix
Ja ha dedicat altres mostres pictòriques a escriptors catalans com Ferrater, Vinyoli, Verdaguer o Casasses.

 
Cinc artistes rendeixen tribut a l'obra poètica i escultòrica d'Andrés Javier Villa
L'artista d'origen xilè va trobar a Catalunya el seu assentament definitiu i va establir relació amb diversos escriptors del país.

 
El Congrés de Literatura Infantil i Juvenil de l’AELC s’aboca en la narrativa històrica
Les principals editorials catalanes ja han confirmat l’assistència a un certamen que se celebra per primer cop a Barcelona.

   CAT


     
> Se estrena la nueva temporada de Voces Nuevas en la ACEC
> Joan Margarit, el cautivador
> Benet Rossell y Antoni Clapés reafirman su colaboración literaria con una nueva obra
> Carme Riera, galardonada en los premios Terenci Moix
> El mundo de la cultura recuerda Vázquez Montalbán en el décimo aniversario de su muerte
> Un socio de la ACEC participa en el primer proyecto transmedia del Estado
> El pintor Jordi Pagès presenta una exposición de homenaje a J. V. Foix
> Cinco artistas rinden tributo a la obra poética y escultórica de Andrés Javier Villa
> El Congrés de Literatura Infantil i Juvenil de la AELC se aboca en la narrativa histórica


 
Se estrena la nueva temporada de Voces Nuevas en la ACEC
Los poetas Oriol Sàbat y Àngel Rodríguez han sido los primeros invitados del curso.

 
Joan Margarit, el cautivador
El poeta catalán ofreció una lección literaria y vital en un nuevo encuentro de El Laberinto de Ariadna.

 
Benet Rossell y Antoni Clapés reafirman su colaboración literaria con una nueva obra
'En guaret' es un poemario acompañado de dibujos y prologado por Joaquim Sala-Sanahuja.

 
Carme Riera, galardonada en los premios Terenci Moix
El certamen ha distinguido otras figuras literarias, como el ensayista Philipp Blom, el novelista Julian Barnes y el articulista Jon Lee Anderson.

 
El mundo de la cultura recuerda Vázquez Montalbán en el décimo aniversario de su muerte
Su hijo, el también escritor Daniel Vázquez Sallés, explica algunos de los pasajes más importantes de su vida en el libro ‘Recuerdo sin retorno’.

 
Un socio de la ACEC participa en el primer proyecto transmedia del Estado
Rubén García Rebolledo es el autor de la novela ‘Panzer chocolate’, que acompaña una película, un cómic y un videojuego del mismo nombre.

 
El pintor Jordi Pagès presenta una exposición de homenaje a J. V. Foix
Ya ha dedicado otras muestras pictóricas a escritores catalanes como Ferrater, Vinyoli, Verdaguer o Casasses.

 
Cinco artistas rinden tributo a la obra poética y escultórica de Andrés Javier Villa
El artista de origen chileno encontró en Catalunya su asentamiento definitivo y estableció relación con varios escritores del país.

 
El Congrés de Literatura Infantil i Juvenil de la AELC se aboca en la narrativa histórica
Las principales editoriales catalanas ya han confirmado la asistencia a un certamen que se celebra por primera vez en Barcelona.