Núm. 145 | dimecres, 28 de juliol de 2021

 CAST


 

     
> Analitzant Francisco Brines
> Santiago Montobbio tracta la relació entre poesia i mort
> Rosa Lentini presenta 'Tsunami', el seu nou llibre
> Assumpció Forcada i Rodolfo del Hoyo, convidats a El Laberinto de Ariadna
> Isidro Garrido i Jordi Navarro protagonitzen una nova sessió d'El Laberinto de Ariadna
> Una mirada global a l'obra de Pizarnik
> Poesia contra l'especulació immobiliària
> El Poblenou respira l’obra d’Espriu i J. V. Foix


 
Analitzant Francisco Brines
Antonio Machín Romero és l'autor d'un extens treball literari sobre el poeta valencià.

 
Santiago Montobbio tracta la relació entre poesia i mort
L'escriptor ha participat en el cicle de conferències d'Amics de la UNESCO de Barcelona.

 
Rosa Lentini presenta 'Tsunami', el seu nou llibre
L'autora compara la vida i la poesia amb un fenomen natural de grans dimensions.

 
Assumpció Forcada i Rodolfo del Hoyo, convidats a El Laberinto de Ariadna
Amb una veu literària molt pròpia, els dos poetes combinen el català i el castellà en les seves obres.

 
Isidro Garrido i Jordi Navarro protagonitzen una nova sessió d'El Laberinto de Ariadna
Els dos autors comparteixen una relació literària amb Castelldefels.

 
Una mirada global a l'obra de Pizarnik
Mª Ángeles Cabré i Antonio Beneyto participen en un simposi internacional dedicat a la poeta argentina.

 
Poesia contra l'especulació immobiliària
Un grup de poetes i diversos veïns de l'Avinguda Roma protesten per l'abandonament de l'antic edifici Estel.

 
El Poblenou respira l’obra d’Espriu i J. V. Foix
El Casal del barri barceloní acull una mostra poeticovisual sobre la vida i l'obra d'aquests dos literats catalans.

   CAT


     
> Analizando a Francisco Brines
> Santiago Montobbio trata la relación entre poesía y muerte
> Rosa Lentini presenta 'Tsunami', su nuevo libro
> Assumpció Forcada y Rodolfo del Hoyo, invitados en El Laberinto de Ariadna
> Isidro Garrido y Jordi Navarro protagonizan una nueva sesión de El Laberinto de Ariadna
> Una mirada global a la obra de Pizarnik
> Poesía contra la especulación inmobiliaria
> El Poblenou respira la obra de Espriu y J. V. Foix


 
Analizando a Francisco Brines
Antonio Machín Romero es el autor de un extenso trabajo literario sobre el poeta valenciano.

 
Santiago Montobbio trata la relación entre poesía y muerte
El escritor ha participado en el ciclo de conferencias de Amics de la UNESCO de Barcelona.

 
Rosa Lentini presenta 'Tsunami', su nuevo libro
La autora compara la vida y la poesía con un fenómeno natural de grandes dimensiones.

 
Assumpció Forcada y Rodolfo del Hoyo, invitados en El Laberinto de Ariadna
Con una voz literaria muy propia, los dos poetas combinan el catalán y el castellano en sus obras.

 
Isidro Garrido y Jordi Navarro protagonizan una nueva sesión de El Laberinto de Ariadna
Los dos autores comparten una relación literaria con Castelldefels.

 
Una mirada global a la obra de Pizarnik
Mª Ángeles Cabré y Antonio Beneyto participan en un simposio internacional dedicado a la poeta argentina.

 
Poesía contra la especulación inmobiliaria
Un grupo de poetas y varios vecinos de la Avinguda Roma protestan por el abandono del antiguo edificio Estel.

 
El Poblenou respira la obra de Espriu y J. V. Foix
El Casal del barrio barcelonés acoge una muestra poeticovisual sobre la vida y la obra de estos dos literatos catalanes.