Català - Castellano
DARSE DE ALTA
Quietud no mesurable ( ed. en català)
Ramón Andrés 4/2021Aquesta obra es una tria de poemes, feta pel mateix Ramón Andres, dels dos darrers llibres de poesia que ha publicat, _Siempre genesis_ (2016) i _Los árboles que nos quedan_ (2020). L'autor ha volgut que aquests poemes fossin traduts al català i que formessin part de la nostra cultura a traves d'aquesta traducció que signa la professora Lola Josa. La poesia darrera de Ramón Andres es molt a prop d'una natura que es manifesta implacable i dura, de vegades violenta, i es l'indret on el poeta ha retrobat el seu "lloc" i la seva memoria a traves del lloc. És aquí on el poeta pot expressar la seva reflexió filosofica amb un llenguatge que es vol dur, auster, precís.
Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat