Català - Castellano
DARSE DE ALTA
El món de la Marta
Ignasi Carbonell i Ruiz 1/2023El nus contextual de la novel·la se situa bàsicament des de l'últim terç del passat segle XX fins entrades les dues primeres dècades del XXI, on hi apareixen els diferents personatges que influeixen en la vida de la Marta, la protagonista principal del relat, incidint ja des de la data del seu naixement. Una successió no cronològica de fets, situacions i vivències, fent salts narratius avant i enrere, situen al lector en moments precisos en la memòria de la Marta, el personatge central d'aquesta novel·la. És aquesta la història peculiar d'una noia que es veu abocada a prendre unes decisions per ella sobtades i no programades en principi quan de jove i arran d'un inesperat fet dolós, se li entortolliga la seva existència que la condicionen a fer uns canvis en l'orientació existencial i professional que la marquen profundament fent-la transitar per camins tortuosos contràriament a la via recta que s'havia traçat.
Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat