Català - Castellano
DONAR-SE D’ALTA

Biografía

Joaquín Marco (Barcelona, 1935). Va estudiar Filosofia i Lletres, i va obtenir el Premi Extraordinari amb la tesi doctoral La literatura popular en España en los siglos xviii i xix, que posteriorment va publicar en format de llibre. Ha dut a terme tota la seva carrera acadèmica a la UB, i també ha impartit cursos i seminaris en diverses universitats espanyoles, europees i americanes. Es va especialitzar en Història de la Literatura Espanyola i Llatinoamericana i va travar amistat amb molts dels escriptors del boom llatinoamericà durant la seva estada als anys setanta a Barcelona. Actualment és catedràtic emèrit de la UB i continua exercint de crític literari en diversos mitjans. Va fundar i dirigir la col·lecció de poesia "Ocnos", i el 1961 va publicar el primer llibre de poemes. Joaquim Marco ha construït la seva trajectòria poètica al marge de modes i de consignes estètiques, i s'ha situat a cavall entre la generació dels poetes socials com ara Blas de Otero o Gabriel Celaya, i la dels Novísimos. Marco escriu una poesia compromesa amb la seva època i caracteritzada per un fort accent escèptic i alhora nostàlgic. És president d'honor de la Societat Espanyola d'Hispanoamericanistes i de l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya.
Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat