FES-TE'N SOCI
Català - Castellano
Qui som
 

L'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya (ACEC) neix per iniciativa dels mateixos autors enfront de la necessitat de defensar i promoure els seus drets com a creadors de cultura. L’ACEC reuneix autors que treballen en diferents camps de les lletres - escriptors, traductors, recopiladors, crítics literaris- qualsevol sigui l'idioma que utilitzin, facilitant els canals a les ajudes i beneficis que poden obtenir de les institucions públiques i d'altres sectors i àmbits implicats en la creació cultural. També ofereix, en la mesura de les seves possibilitats, accés a les tecnologies actuals amb la finalitat de facilitar la labor dels seus associats i permetre'ls gaudir dels beneficis del seu treball.


Finalitats

L'objectiu prioritari de l’ACEC és la defensa dels drets morals i patrimonials dels autors literaris, independentment del seu idioma i el seu gènere.

Des del punt de vista professional, l’ACEC realitza el seguiment de l'aplicació i de les normatives complementàries dels contractes tipus d'edició i traducció i el seguiment dels temes fiscals i laborals.

L’ACEC ofereix serveis d'assistència jurídica i fiscal gratuïta als seus associats.

La ACEC actúa ante CEDRO para defender la concesión de ayudas y servicios asistenciales para los asociados que lo necesiten y pertenezcan a la citada entidad, tramitando directamente el alta en CEDRO de sus asociados.

També, dins de les seves activitats, promociona els treballs literaris i organitza actes per a la difusió de l'obra dels seus associats, seminaris, congressos d'escriptors i homenatges a autors.

Cada any, des de 1998, convoca el Premi de Traducció Ángel Crespo i des de l'any 2010 la Junta Directiva de l'entitat atorga el Premi José Luis Giménez-Frontín.

L'entitat ofereix gratuïtament, als associats que ho sol·licitin. una bústia de correu electrònic i assessorament en la creació de pàgines web, amb descomptes per el seu manteniment. A través d'aquesta web, pot realitzar-se també la recerca de traductors professionals.

Convidem a tots els treballadors de les lletres a participar en la nostra associació, col·laborant en la consolidació de la, de vegades imprecisa, professió d'autor literari.
Trajectòria

L'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya es va constituir a Barcelona com a Secció Autònoma de l’ACE (Asociación Colegial de Escriptores de España) en 1980, sota la presidència de Román Gubern.

L'any 1983, Joaquín Marco va ser nomenat President de la Junta Rectora de la Secció Autònoma de l’ACE.

En 1984, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va cedir els locals del cinquè pis de l’Ateneu Barcelonès, situat al carrer Canuda, número 6 de Barcelona, a les associacions d'escriptors més representatives de Catalunya, entre elles la llavors Secció Autònoma de l’ACE.

L'any 1986 José Corredor-Matheos va ser elegit President. L'entitat va participar en la presentació de les esmenes al Parlament i el Senat a l'avantprojecte de la Llei de Propietat Intel·lectual; en la consulta del Parlament de Catalunya entorn del projecte de creació de la Institució dels Lletres Catalanes, i en la constitució de la Secció Espanyola de l’ALAI (Associació Literària i Artística per a la Defensa del Dret d'Autor).

L'any 1987 tenen lloc els primers contactes amb la AELC i la Federació de Gremis d'Editors per a l'elaboració d'un "Contracte Marc d'Edició".

En 1990, va ser elegit President de l’associació José Luis Giménez-Frontín. Es fa un proposta conjunta de l’ACE Catalunya, l’AELC, l'Associació d'Il·lustradors i la Comissió de Drets d'Autor del Col·legi d'Advocats de Barcelona per accedir a les Comissions de Seguiment de la LPI del Ministeri de Cultura.

En 1991, la Junta Directiva es planteja la reforma dels Estatuts de la Secció Autònoma de Catalunya de l’ACE a fi de dotar-se de personalitat jurídica pròpia, en 1992 es du a terme la reforma estatutària de l’ACE Catalunya.

Al febrer de 1993 es produeix la refundació de la Secció Autònoma de l’ACE com Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia.

L'any 1998, Manuel de Seabra va ser nomenat President de l’ACEC.

El 18 d'abril de 2001, la Junta Directiva de l’ACEC va designar a Montserrat Conill com a Presidenta, càrrec que va ocupar durant 10 anys.

En 2011 Miquel de Palol va assumir la presidència de l'entitat fins al setembre de 2017.

Des de setembre de 2017 David Castillo és el President de l’ACEC.

Han format i formen part de l’ACEC escriptors i traductors de prestigi reconegut, entre ells: Ramón Andrés, Neus Aguado, Nuria Amat, Carlos Barral, Eliseo Bayo, Antonio Beneyto, Javier Cercas, Dante Bertini, Joaquín Buxó, Susana Constante, Ángel Crespo, Cristina Fernández-Cubas, Isabel Franc, Concha García, Román Gubern, Jaime Gil de Biedma, José Agustín i Luis Goytisolo, Carmen Kurtz, Mario Lacruz, Javier i Rosa Lentini, Gemma Lienas, Andreu Martín, Ignacio Martínez de Pisón. José Antonio i Juan Ramón Masoliver, Ana María Matute, Eduardo Mendoza, José María Micó, Ana María i Terenci Moix, Salvador Pániker, Marta Pessarrodona, Carme Riera, Antonina Rodrigo, Luis Romero, Ricardo Sant Vicente, Mario Satz, Lorenzo Silva, Manuel Serrat Crespo, Carlos i Eugenio Trías, Esther Tusquets, Manuel Vázquez Montalbán, Horacio Vázquez Rial, José María Valverde, Enrique Vila Matas, Sergio Vila-Sanjuán, Mauricio Wáquez o Carlos Zanón.


 

Estatuts i memòries

L’ACEC es regeix per els estatuts que es van aprovar en l'Assemblea general del 17 de gener del 1995. Els Estatuts de l’entitat es poden sol·licitar en la Secretaria, a través del correu electrònic info@acec.cat que els farà arribar a la persona interessada.

Anualment es celebra una assemblea general, que és ocasió de trobada entre els associats, diàleg i intercanvi d'opinions. Les memòries i balanços econòmics anuals estan en Secretària a la disposició dels associats que ho sol·licitin.

 Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat