Català - Castellano
DONAR-SE D’ALTA
Bases del XXVII Premi de Traducció Ángel Crespo
Noticia anterior
Noticia següent
Bases del XXVII Premi de Traducció Ángel Crespo
ACEC  29/5/2023E l Premi de Traducció Ángel Crespo, convocat per l'ACEC (Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya), el Centro Español de Derechos Reprográficos i el Gremi d’Editors de Catalunya, arriba a la seva XXVII edició. El guardó, que ret homenatge a la figura del gran traductor, poeta i humanista Ángel Crespo (Ciudad Real, 1926 – Barcelona, 1995), està reconegut com un dels certàmens més prestigiosos del món de la traducció per l'alt nivell de les obres candidates de cada any.

En la present convocatòria, podrà optar a aquest premi tota traducció al castellà d'una obra literària (poesia, narrativa, teatre o assaig) publicada per primera vegada, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022. La llengua de partida de la traducció podrà ser qualsevol de la Comunitat Europea, a més del rus. El termini de presentació per a la present convocatòria finalitzarà el 15 d'octubre de 2023, i la resolució del jurat es farà pública la primera quinzena de desembre de 2023.

BASES

1.- Podrà optar tota traducció al castellà d'una obra literària (poesia, narrativa, teatre o assaig) publicada per primera vegada al estat español, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

2.- La llengua de partida de la traducció podrà ser qualsevol de les llengües de la Comunitat Europea a més del rus.

3.- De les obres que optin al premi hauran de presentar-se dos exemplars de la traducció, juntament amb l'original corresponent, dirigits al Secretari del Jurat del XXVIi Premi de Traducció Ángel Crespo, en la Secretaria de l’ACEC, carrer Canuda, número 6, 5a. planta, 08002 Barcelona.

4.- El termini de presentació per a la present convocatòria finalitzarà el 15 d'octubre de 2024. Els dos exemplars de la traducció presentats no seran retornats i passaran a formar part de la biblioteca de l’ACEC.

5.- El jurat estarà format com a màxim per cinc membres. Un membre del jurat actuarà com a secretari per coordinar les votacions i proclamar el veredicte. El jurat estarà facultat per efectuar consultes a quants especialistes consideri necessaris.

6.- La resolució del jurat es farà pública la segona quinzena del mes de novembre de 2024.

7.- La dotació del XXVII Premi de Traducció Ángel Crespo és de 3.000 euros.

Barcelona, maig de 2024

Artícles relacionats :

    Sense artícles relacionats
Noticia anterior
Noticia següent


Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat