HAZTE SOCIO
Català - Castellano


Obra publicada
Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys (Barcelona: Columna), 2008
Egosurfing (Barcelona: Destino), 2010
Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes (Barcelona: Columna), 2013
Les possessions (Anagrama), 2018
Cosas que te pasan en Barcelona cuando tienes 30 años (Editorial Barrett), 2018
Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat