Català - Castellano
DONAR-SE D’ALTA

Models de contracte d'edició
 

L’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC) i l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) van signar un acord històric amb el Gremi d’Editors de Catalunya, el 8 de juny de 2009, per tal de renovar, després de molts anys sense fer-ho, els models de contracte entre escriptors i editors. Aqueset acord es va ampliar el 15 de setembre de 2011, amb la creació d'un model de contracte per a edició digital.

Un dels assoliments de les negociacions entre els dos col·lectius va ser la creació d’una Comissió Paritària, integrada per representants d’escriptors i editors, encarregada de fer seguiment d’aquests contractes, actualitzar-los i resoldre les divergències que puguin sorgir en la seva interpretació.


 

Acord amb el Gremi d’Editors de Catalunya Archivo Word Archivo PDF
Introducció Archivo Word Archivo PDF


Modalitats de contractes tipus
 

Contracte d'edició Archivo Word Archivo PDF
Contracte d'edició per encàrrec d'obra Archivo Word Archivo PDF
Contracte de traducció Archivo Word Archivo PDF
Contracte de traducció a tant alçat Archivo Word Archivo PDF
Contracte de cessió de drets per obra col·lectiva Archivo Word Archivo PDF
Contracte d'edició digital Archivo Word Archivo PDF
Comissió Paritària Archivo Word Archivo PDF


Comentaris sobre els contractes d'edició

El text dels contractes està escrit amb tipografia Arial i el text dels comentaris, recomanacions i opcions està escrit amb tipografia Courier New i en color vermell.
 

Introducció Archivo Word
Contracte d'edició Archivo Word
Contracte d'edició per encàrrec d'obra Archivo Word  
Contracte de traducció Archivo Word  
Contracte de traducció a tant alçat Archivo Word  
Contracte de cessió de drets per obra col·lectiva Archivo Word  
Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat