Català - Castellano
DARSE DE ALTA
Miguel Anxo Fernán Vello

Bibliografía

 Poesía
 Do desexo en corpo e sombra.
 Concello de Vigo, 1984.
 
 Seivas de amor e tránsito.
 Trieste, Madrid, 1984.
 
 Memorial de blancura.
 Esquío, Ferrol, 1985.
 
 Livro das paisaxes vivas.
 Sotelo Blanco, Barcelona, 1985.
 
 Entre água e fogo (Cantos da terra poseída).
 Sotelo Blanco, Barcelona, 1987.
 
 Trópico de luas.
 Compostela, Santiago, 1992.
 
 Poemas de lenta nudez.
 Espiral Maior, A Coruña, 1994.
 
 As certezas do clima.
 Galaxia, Vigo, 1996.
 
 Poemas.
 Universitat de les Illes Balears, Palma, 1999.
 
 Territorio da desaparición.
 Galaxia, Vigo, 2004.
 
 Capital do corpo.
 Deputación da Coruña, Coruña, 2004.
 
 Astro interior.
 Pen Clube de Galicia/Caixanova, Vigo 2007.
 
 Dicionario do estremecemento.
 Espiral Maior, A Coruña, 2007.


 Antologia Poetica, traducción al italiano de Manuele Masini (2008).


 Astro interior. Escolma poética 1984-2007, 2008.

 Habitación do asombro, (2013), traducido al español como Habitación del asombro, (2014).

 
 Teatro
 A tertulia das máscara.
 Cadernos da Escola Dramática Galega, A Coruña, 1981.
 
 A estraña señorita Lou.
 Cadernos da EDG, A Coruña, 1982.
 
 Auto insolito do autor.
 Cadernos da EDG, A Coruña, 1985.
 
 Cuarteto para unha noite de verao.
 Sotelo Blanco, Barcelona, 1989.
 
 A casa dos afogados.
 Sotelo Blanco, Barcelona, 1990.
  
 Teatro traducido al gallego
 Na alta mar.
 de Slawomir Mrozek, 1981
 
 Monos e monas, señores!.
 de Osvaldo Dragún, 1984
 
 Yerma.
 de Federico García Lorca, 1990
 
 Ensayo
 O teatro galego actual.
 Grial, Galaxia, Vigo, 1985.
 
 Conversas en Compostela con Carballo Calero.
 Sotelo Blanco, Barcelona, 1986.
 
 A nación incesante. Conversas con Xosé Manuel Beiras.
 Sotelo Blanco, Barcelona, 1989.
 
 A Coruña da cultura e a modernidade.
 Xerais, Vigo, 1995.
 
 A estrela na palabra.
 Novas converses amb Xosé Manuel Beiras Laiovento/ Espiral Maior, A Coruña, 2004.
 
 Narrativa
 Anti-memoria dun día.
 Edicións do Castro, A Coruña, 1982.
 
 Premios
 1981-1983- 1985  Premio de Teatro Breve da Escola Dramática Galega
 1984 Premio Esquío
 1985-2005   Premio de la Crítica Española 
 1988-1990   Premio Biblioteca Arlequín
 1996  Premio Martín Codas
 1996  Premio de la Federación de Libreiros de Galicia
 2003  Premio de Peiodismo Reimóndez Portela

Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat