Dimarts, 23 de juliol de 2024Castellano  


Convenció Universal sobre els drets d’autor de Ginebra
Convenció internacional que conté un conjunt de drets mínims reconeguts directament a tots els autors nacionals dels estats que han ratificat. (BOE núm. 13, de 15 de gener de 1975)

Conveni de Berna
Aborda també la protecció dels drets d’autor en els estats que l’han ratificat (BOE núm. 81, de 4 d’abril de 1974 I núm 260 de 30 d’octubre de 1074)

Llei de la Propietat Intel·lectual 
Aquest Real Decret regula i harmonitza totes les disposicions legals vigents sobre la propietat intel·lectual, derogant l’anterior LPI de 1987. La vigent Llei de Propietat Intel·lectual protegeix els drets d’autor també sobre els programes d’ordinador i les bases de dades. També regula l’activitat de les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual. (BOE núm 97, de 22 d’abril de 1996)

Modificació del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual
Llei per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril. (BOE núm. 162 de 8 de juliol de 2006)

Llei del llibre
Llei que regula el règim jurídic de la lectura, el llibre i les biblioteques espanyoles (Llei 10/2007, de 22 de juny)

 

 

   
Vídeo destacat

 
Presentació del llibre 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Vols rebre el butlletí electrònic de l'ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA PER

Pagina nueva 2