DONAR-SE D’ALTA
Català - Castellano
Felio A. Vilarrubias


Barcelona 1921-2019. Cursa estudis de batxillerat al Col·legi dels Pares Claretians d’aquesta ciutat, encara que els ha de suspendre per la Guerra Civil. El 1939 reprèn els seus estudis superiors a l’Institut de l’Administració Local a Madrid. De 1972 a 1980 és professor en la delegació d’aquest Institut que es crea a Barcelona, retirant-se al ser designat cap de Protocol i Cerimonial de la Fundació Príncep d’Astúries.

En aquest període de la seva vida professional s’especialitza en conferències i articles sobre Protocol, Cerimonial, Heràldica, Vexilologia i Emblemàtica, publicant varis llibres. Hi posa tant d’empeny, que aconsegueix que a la Universitat d’Oviedo s’imparteixin cursos sobre aquestes tècniques i fins i tot adquireixin protagonisme a la docència universitària, aconseguint un conveni entre la Universitat de Oviedo i l'Escola Diplomàtica del Ministeri d’Assumptes Exteriors per la titulació superior de la citada docència.

La seva formació humana i professional acaba completant-la a una empresa cultural i històrica, que és la reconstrucció total del Reial Monestir Cistercenc de Santa Maria de Poblet, palau i panteó de la Casa Reial d’Aragó-Barcelona. L’origen d’aquesta vocació neix a la seva infantesa arrel de les campanyes de Ràdio Associació de Catalunya i el diari El Correo Catalán de Barcelona. Independentment d’aspectes personals, espirituals, e intel·lectuals, aquesta breu estància a Poblet marca les seves futures publicacions.Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat