FES-TE'N SOCI
Català - Castellano
Felio A. Vilarrubias


Neix a Barcelona el 1921. Cursa estudis de batxillerat al Col·legi dels Pares Claretians d’aquesta ciutat, encara que els ha de suspendre per la Guerra Civil. El 1939 reprèn els seus estudis superiors a l’Institut de l’Administració Local a Madrid. De 1972 a 1980 és professor en la delegació d’aquest Institut que es crea a Barcelona, retirant-se al ser designat cap de Protocol i Cerimonial de la Fundació Príncep d’Astúries.

En aquest període de la seva vida professional s’especialitza en conferències i articles sobre Protocol, Cerimonial, Heràldica, Vexilologia i Emblemàtica, publicant varis llibres. Hi posa tant d’empeny, que aconsegueix que a la Universitat d’Oviedo s’imparteixin cursos sobre aquestes tècniques i fins i tot adquireixin protagonisme a la docència universitària, aconseguint un conveni entre la Universitat de Oviedo i l'Escola Diplomàtica del Ministeri d’Assumptes Exteriors per la titulació superior de la citada docència.

La seva formació humana i professional acaba completant-la a una empresa cultural i històrica, que és la reconstrucció total del Reial Monestir Cistercenc de Santa Maria de Poblet, palau i panteó de la Casa Reial d’Aragó-Barcelona. L’origen d’aquesta vocació neix a la seva infantesa arrel de les campanyes de Ràdio Associació de Catalunya i el diari El Correo Catalán de Barcelona. Independentment d’aspectes personals, espirituals, e intel·lectuals, aquesta breu estància a Poblet marca les seves futures publicacions.Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat