DONAR-SE D’ALTA
Català - Castellano
Felipe Martínez MarzoaFelipe Martínez Marzoa (Vigo, 1943) filòsof espanyol.

A l'edat de 29 anys, publica els dos volums de la primera edició de la seva Historia de la filosofia, després d'haver realitzat estudis de filosofia, matemàtiques i grec. Des de llavors, la seva obra, no eximeix de polèmica intel.lectual, roman fidel al propòsit hermenèutic de la història de la filosofia.

En 1982 presenta la seva tesi doctoral sobre "La teoria del valor de Marx en la filosofia moderna", dirigida per Jacobo Muñoz, a la Universitat Complutense de Madrid. L'estudi i la influència de Heidegger, reconeguts en algun moment de la seva obra, ho porten no obstant això, seguint a aquest mateix autor, a allunyar-se de l'anàlisi dels seus textos per centrar definitivament la seva labor hermenèutica en dos àmbits de la història de la filosofia: el grec i el modern.

En 1985 obté la càtedra d'Història de la Filosofia de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona.

La seva obra s'inicia amb escrits propedèutics de filosofia, i amb estudis sobre Marx. Gradualment s'orienta cap a la problemàtica de la fenomenologia lingüística i de l'hermenèutica dels textos grecs, així com cap a l'estudi de la filosofia alemanya en el període que abasta de Leibniz a Nietzsche, com per exemple els seus treballs sobre Leibniz, Kant y Hölderlin. Durant la dècada 2000, després d'uns anys de labor fixada en l'hermenèutica de textos grecs d'Homer,Aristòtil, Aristófanes, Plató i Èsquil entre uns altres, centra la seva recerca i les seves obres en la interpretació d'Hume i de Hobbes.

Algunes de les seves tesis principals versen sobre la irreductibilitat de l'ésser a Grècia, la importància del cristianisme com a mediador entre Grècia i la modernitat, la física matemàtica i la calculabilitat de l'ens modern, i la distància hermenèutica de la Història de la Filosofia des de Nietzsche fins als nostres dies.
 
(@ Wikipedia)Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat