DONAR-SE D’ALTA
Català - Castellano
Luis Soravilla


Luis Soravilla va néixer el 20 de gener de 1965, a Barcelona, on viu. De nen, va destacar per la seva afició a la lectura, la història o el dibuix. Però la seva inclinació cap a l'arquitectura i l'art aviat va cedir davant l'enginyeria. En 1992, va presentar el seu projecte final de carrera a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona i en 2001es va llicenciar en Humanitats.

La seva carrera professional s'ha centrat durant molts anys en la comunicació i la propaganda institucional en l'àmbit de l'energia i el medi ambient. Durant deu anys, ha afegit al seu historial diversos títols de postgrau sobre informació i comunicació i ha treballat en la redacció i edició de publicacions tècniques, memòries, articles per a la premsa general o especialitzada, seminaris, conferències, etc.

També ha estat responsable d'un espai web institucional i de la imatge de la seva empresa en internet. Ara, en la mateixa empresa, centra les seves activitats en l'àmbit de l'edificació sostenible. Ha escrit nombrosos contes i alguna novel·la, però només ha publicat alguns contes i assajos en les revistes dels alumnes de l'Escola d'Enginyers. En 2004, Plaza i Janés publica La conjura de Perregaux, primera novel·la de la sèrie de les aventures del cavaller Audemars i del senyor Piguet, ambientada en l'època napoleònica, acuradament documentada, inspirada en el clàssic gènere d'aventures.Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat