DONAR-SE D’ALTA
Català - Castellano
ACEC: Darreres publicacions de socis
A la sombra de Mercurio
Blanca Mart 1/2015''A la sombra de Mercurio'' es una novela de aventuras espaciales en una galaxia con nuestros mismos problemas e intrigas, en la que la autora nos planteará la identidad clónica, la ética hacia los seres creados. Sus protagonistas, Al Braker y Whissita Reed, recorren los caminos de dicha galaxia para cumplir una compleja misión. La aventura empieza y aparecen los clones, el viaje mental, los hijos del azar (HDA). Veremos las magníficas y distintas ciudades y pueblos con que la imaginación de la autora puebla este Universo… Los protagonistas sabrán de las leyendas que hablan de la Nave desaparecida en la profundidad del espacio y de las danzas rituales lasterianas. Guerreros, científicos y mercenarios completarán un escenario, en el que Braker deberá proteger su propia mente y conducir a unas inquietantes telépatas hacia su libertad. A l'ombra de Mercuri és una novel·la d'aventures espacials en una galàxia amb els nostres mateixos problemes i intrigues, en la qual l'autora ens plantejarà la identitat clònica, l'ètica cap als éssers creats. Els seus protagonistes, Al *Braker i *Whissita Reed, recorren els camins d'aquesta galàxia per complir una complexa missió. L'aventura comença i apareixen els clons, el viatge mental, els fills de l'atzar (*HDA). Veurem les magnífiques i diferents ciutats i pobles amb què la imaginació de l'autora pobla aquest Univers… Els protagonistes sabran de les llegendes que parlen de la Nau desapareguda en la profunditat de l'espai i de les danses rituals *lasterianas. Guerrers, científics i mercenaris completaran un escenari, en el qual *Braker haurà de protegir la seva pròpia ment i conduir a unes inquietants telèpates cap a la seva llibertat.


comprar on line

Tornar a publicacions dels socisCarrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat