Català - Castellano
DONAR-SE D’ALTA
Poemes

Inèdit 

  Assaig de pregària en el temple amb algunes...
Calaloscans (1966)

  Qualque part hi ha...

  Ara aquí...

  No ens mourem d'aquí
Camp Rodó (1973)

  Poesia és una mena de mecànica

  Contaré, potser...

  Enc que siguem porucs i poca cosa...
Contribució de bàrbars (1980)

  L' alienista

  L' afectat de diglòssia
Capells de ferro a Son Cabaspre (1983)

  Qui crida o fa el ridícul és el verb

  Un text romput és aquest text també...
Calaportal de Cavorques (1985)

  Cavorques...

Deixar...

  Lumbered with the conscience of...

  A Cavorques o a Mallorques
Contribució de verges (1990)

  Nostra dona dels quaranta-set
La comunió dels sants o Els morts ho callam tot (1997)

  L' àngel retardat
Cave carmina, cape canes (1998)

  Seria bell de néixer. Molt de pics

Assaig de pregària en el temple amb algunes...


Lectura grabada en Barcelona el 9 de junio de 2006Carrer de Canuda, 6. 5ª Planta
08002 Barcelona
Telf: 93 318 87 48 | Email info@acec.cat