Diumenge, 29 de gener de 2023Castellano  


Assemblea General de l'ACEC. Informe del President i resultats de les eleccions
ACEC 14/3/2015(Foto:)
 

Informe del President, Miquel de Palol

Benvolgudes i Benvolguts associats i amics:
D’acord amb el precepte estatutari m’adreço de nou a vostès per retre comptes de les activitats de l’any passat, i per valorar de la manera més ponderada possible les expectatives de futur.

Quan des d’una instància amb alguna dimensió pública –sigui gran o petita– es fan valoracions positives sobre la situació de fons de l’àmbit econòmic, la majoria de vegades es percep com un exercici de demagògia destinat qui sap a què, a quedar bé, a cultivar l’obscurantisme qui sap amb quina intenció. Les exepectatives milloren, tot i que encara costin d’apreciar en els fets tangibles, i de la recuperació de les entitats que col.laboren amb nosaltres n’esperem, de forma raonable, una recuperació de la nostra associació de la qual ja en tenim indicis tal com, tot seguit, el senyor Tresorer i el senyor Assessor Fiscal els en detallaran l’estat de la qüestió, i tot allò referent a les finances en general.

Com cada any, intentem ampliar les fonts de recursos en la direcció de col.laborar amb d’altres institucions. Les expectatives no han variat en relació als anys anteriors i, per tant, no els podem mostrar avenços substancials.

Es mantenen les col.laboracions amb les dues entitats amb les quals treballem de forma majoritària, CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) i la Institució de les Lletres Catalanes. Malauradament, hem de constatar la nul.la receptivitat de l’ICUB (Institut de Cultura de Barcelona), depenent de l’Ajuntament de la ciutat, cap a l’existència de la nostra entitat, específicament destinada a l’entesa i col.laboració dels diferents àmbits de les lletres.

Atesa la situació, apreciem com un guany remarcable poder mantenir al cent per cent els serveis de l’Assessoria Jurídica i Fiscal i , malgrat l’escassetat de recursos, la majoria de prestacions de la pàgina web.

En l’àmbit de les activitats, es constata la presentació del nou cicle “Literatura Digital”, i la consolidació d’“Escriptors en xarxa” , "Work in Progress" i “Veus Noves”. És igualment remarcable la notable activitat de socis i escriptors del seu entorn en recitals, presentacions de llibres i revistes, i trobades literàries, i l’excel.lent resposta dels associats als debats sobre l’escriptura i la difusió digitals.

S’ha celebrat una trobada excepcional d’escriptors romanesos i catalans, representats els primers per la Unió d’Escriptors de Romania, i dins dels cicles respectius, les XIIIes Jornades Poètiques, dedicades a “Poesia i Periodisme” i les IVes Jornades de l’Excel.lència dedicades al poeta i traductor Ángel Crespo, i s’han concedit el XVIè Premi Angel Crespo a Pepa Linares per la traducció de l’italià de l’obra El partisano Johnny, i el Vè Premi José-Luis Giménez Frontín a Lluís Cabrera.

L’ACEC reafirma els seus objectius de serveis assistencials, de defensa dels drets dels escriptors i els traductors, i de consolidar-se com a lloc de trobada de les diferents sensibilitats civils, culturals i, per què no?, socials i polítiques. Tret de la lleu i esperançadora millora ja expressada, malauradament no podem celebrar canvis per part dels poders fàctics en la consideració de les lletres i de la cultura en general, vistes més que mai en termes resultadistes, com a producte vendible en el millor dels casos. Però si fa un any els parlàvem des d’una mera necessitat de supervivència, avui podem aspirar a una certa expectativa de creixement i progrés. Els agraïm la seva confiança i reiterem l’esforç per mantenir-nos en aquesta línia.


        MdP
B., 12 de Març de 2015
 

RESULTAT DE LES ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Es van rebre 196 vots que es van repartir entre els candidats de la següent manera:

David Castillo 136 ; Álvaro Colomer 123; Francesc Cornadó 126; María Cinta Montagut 139; Matías Néspolo 116; Miquel de Palol 148 i Francisco Zaragoza 62. Paperetes en blanc 3

Les places lliures eren sis i els candidats set.
Per tant segueixen en la Junta Directiva
David Castillo, María Cinta Montagut, Matías Néspolo i Miquel de Palol i s'incorporen de nou:  Álvaro Colomer i Francesc Cornadó   
Vídeo destacat

 
Presentació del llibre 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Vols rebre el butlletí electrònic de l'ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA PER

Pagina nueva 2