Divendres, 7 de maig de 2021Castellano  


El mercat de segona mà del llibre
cedro8/11/2017(Foto:)
 

Les llibreries de vell o plataformes d'Internet són alguns dels espais on es poden comprar llibres en paper de segona mà. En aquest mercat de revenda, els autors ja no perceben regalies perquè amb la primera venda s'esgota el dret exclusiu que tenen sobre aquest tipus de distribució.

L'actual Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) reconeix als autors, d'acord amb la normativa europea, el dret exclusiu a decidir sobre la distribució de la seva obra. Entre les diferents formes de distribució, segons l'article 19 d'aquesta norma, es troba la venda: «S'entén per distribució la posada a la disposició del públic de l'original o de les còpies de l'obra, en un suport tangible, mitjançant la seva venda, lloguer, préstec o de qualsevol altra forma».

No obstant això, aquest dret exclusiu que té, per exemple, l'escriptor o el traductor, no és il·limitat, ja que s'esgota amb la primera venda o un altre tipus de transmissió de la propietat, com podria ser una donació, tal com preveu el mateix article 19: «Quan la distribució s'efectuï mitjançant venda o un altre títol de transmissió de la propietat, en l'àmbit de la Unió Europea, pel propi titular del dret o amb el seu consentiment, aquest dret s'esgotarà amb la primera, si be només per a les vendes i transmissions de propietat successives que es realitzin en aquest àmbit territorial».

És important recordar que en adquirir un llibre en paper no s'està comprant el contingut ni adquirint cap dret sobre l'obra (el que es coneix com a corpus misticum), sinó que s'adquireix el suport físic (corpus mechanicum).

Per tant, una persona que hagi adquirit una novel·la en un Estat membre de la Unió Europea amb el consentiment del seu autor, ja sigui mitjançant venda o una altra manera de transmissió de propietat, podrà revendre-la, regalar-la o donar-la dins d'aquest territori. En canvi, no podrà realitzar altres actes de distribució com, per exemple, llogar-la. El lloguer no implica una transmissió de la propietat, per tant, seria necessari demanar consentiment al seu autor.

A més, els exemplars que s'hagin comprat fora de la Unió tampoc podran revendre's dins de les nostres fronteres -sense l'autorització del seu autor- perquè, en aquest cas, no s'aplicaria l'esgotament de dret de distribució. Així, es pretenen evitar les importacions paral·leles des de països on els mateixos llibres poden ser adquirits a un preu més reduït.

En els últims temps, des de diversos fòrums s'està sol·licitant que es reconegui un dret en la venda de segona mà, ja que resulta paradoxal que en aquest mercat els titulars de drets siguin els únics que no percebin rendiment algun.   
Vídeo destacat

 
Presentació del llibre 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Vols rebre el butlletí electrònic de l'ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA PER

Pagina nueva 2