Dissabte, 3 de juny de 2023Castellano  


El passat dia 13 de març, es va celebrar l’Assemblea General de socis de l'ACEC corresponent a l’any 2018.
acec18/3/2019(Foto:)
 

David Castillo (president de l'ACEC) va comentar a grans trets la memòria d'activitats de passat 2018, tot remarcant l'increment d'activitats dutes a terme i subratllant aquelles que proposen obrir vies de diàleg entre les diferents cultures que conviuen a Catalunya, com per exemple les jornades de ''La gran convivència. La literatura en català i en castellà en Catalunya'', en un temps en què el diàleg ha esdevingut una abstracció. Va destacar les jornades poètiques dedicades a Manuel Vázquez Montalbán o les sessions sobre Roberto Bolaño i altres actes on van participar noms destacats de la literatura, socis de l'ACEC; també les activitats dedicades a la traducció com el premi Ángel Crespo i les jornades i debats ''Les manyes del Torsimany''.

 

Castillo va manifestar que les activitats del 2018 han marcat la línia d'actuació que vol mantenir l'Associació Col·legial per als anys vinents. En aquest sentit va fer esment d'alguns projectes que s'han presentat aquest any a les institucions o a entitats privades per tal d'aconseguir la seva subvenció.

 

Ates l'actual sistema de subvencions, va destacar que cal posar un especial interès en l'increment de les activitats i en la presentació de projectes, ja que llur realització és la base del finançament de l'Associació i, tanmateix, signifiquen una millora de la imatge pública de l'ACEC.

 

Així, doncs, amb l'afany de continuar la tasca endegada l'any passat, tant pel que fa a les activitats com en allò que es refereix al finançament de l'Associació, Castillo, va proposar de prorrogar el mandat per dos anys de l'actual Junta Directiva.

 

El Secretari General (Francesc Cornadó) va comentar els actes realitzats durant el passat 2018 tot significant que suposen un increment molt notable respecte els anys anteriors i comentà també, que per a enguany s'ha sol·licitat subvenció per a 23 nous projectes. Comenta, també, que s'ha incrementat el nombre de socis i que s'ha millorat la informació i el disseny del web de l'Associació que avui conté el perfil literari de més de 500 socis.

 

La Tresorera (Marga Iriarte) presentà els comptes de 2018 on es comprova l'increment dels ingressos i una reducció de les despeses. A la vista dels pressupostos que es presenten per a l'exercici de 2019, es pot comprovar que s'obre una expectativa racional i positiva que fa confiar en l'eficàcia de la línia empresa per al sosteniment amb garanties de l'ACEC.

 

Se sotmeten a consideració de l'Assemblea els comptes de 2018 i els pressupostos de 2019 i s'aproven per unanimitat.

 

Se sotmet també a l'aprovació de l'Assemblea les següents propostes


- Pròrroga de mandat per a dos anys dels membres de la Junta Directiva que vencen el 2019
- Ratificació dels socis que la Junta havia incorporat al seu si per cooptació Concha García, Dolors Fernández i Felipe Sérvulo.


Els dos punts s'aproven per unanimitat, així doncs, s'incorporen a la Junta amb caràcter definitiu els socis abans esmentats.

 

En conseqüència, la Junta queda constituïda pels següents membres:
President  David Castillo
Vicepresident  Josep Anton Soldevila
Secretari General  Francesc Cornadó
Tresorera   Marga Iriarte
Secretari General adjunt Ricardo Fernández
Vocals    Álvaro Colomer,  Dolors Fernández, Víctor Fernández,  Concha García,  María Cinta Montagut, Matías Néspolo,  Josep Anton Soldevila, Felipe Sérvulo, Albert Tugues i Eugenia Tusquets

 

Francesc Cornadó
Secretari General

 

Informe del president


Les activitats del 2018 han marcat la línia d’actuació que mantindrà l’Associació Col.legial durant els pròxims anys. D’una banda han servit per obrir vies de diàleg, com ‘La gran convivència.  La literatura en català i en castellà a Catalunya’, en un temps en què el diàleg s’ha convertit en una abstracció. Per l’altra hem incidit en grans figures vinculades a la casa, com les jornades poètiques dedicades a Manuel Vázquez Montalbán o les dues sessions a Roberto Bolaño.

En els tres casos van aconseguir reunir un important nombre d’espectadors, vehicular de nou dins la nostra seu firmes com Eduardo Mendoza, Juan Antonio Masoliver, Carlos Zanón, Josep Maria Pou, A.G. Porta, Bruno Montané, Sergio Vila Sanjuan,  Mª Àngels Cabré i el malaguanyat Claudio López de Lamadrid, i sobretot aconseguir una visibilitat a la premsa que havíem perdut totalment. També, l’equip vinculat a la junta i els col.laboradors més pròxims han presentat infinitat de projectes, que són la base per finançar l’associació i poder tirar endavant projectes d’interès.

 
Un altre dels encerts ha estat aconseguir una simbiosi amb la revista Librújula --l’antiga Qué Leer--, que s’han ubicat a les nostres oficines de l’Ateneu. Al costat dels premis Ángel Crespo i Giménez Frontín, l’ACEC ha promogut interessants fòrums de traducció com ‘Les manyes del torsimany’ i infinitat d’actes petits que demostren la vitalitat dels nostres escriptors.


Crec que s’ha aconseguit l’objectiu de millorar la imatge de l’entitat, assolir més participació dels associats i no mantenir-nos com una associació exclusivament dedicada a qüestions pràctiques i domèstiques. De cara a l’any que ve tenim reptes que es traduiran en la projecció a Catalunya i fora. També la necessitat de fer més sòlida la nostra associació, reforçar-la, donar-li contingut i mantenir la quantitat d’altes que estem aconseguint, moltes d’escriptors de prestigi.  

David Castillo


   
Vídeo destacat

 
Presentació del llibre 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Vols rebre el butlletí electrònic de l'ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA PER

Pagina nueva 2