Dimarts, 18 de maig de 2021Castellano  


La comissió que vetllarà pel compliment dels acords entre editors i escriptors començarà a funcionar aquesta tardor
21/7/2009L'acord amb el Gremi d'Editors es va signar el passat 8 de juny (Foto:Carme Esteve)
 
Un dels assoliments més importants de l’acord que van signar, el passat 8 de juny, les dues associacions d’escriptors (ACEC i AELC) i el Gremi d’Editors és la creació d’una Comissió Paritària d’aplicació i seguiment dels models de contractes pactats entre les dues parts. Aquesta comissió es preveu que estigui constituïda a finals de setembre i que comenci a funcionar la propera tardor com a organisme d’interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del compliment d’aquest acord.

La Comissió Paritària la compondran vuit vocals com a màxim, quatre en representació dels editors i uns altres quatre en representació dels autors, dels quals dos seran titulars i els altres dos suplents. L’ens també estarà dotat d’un president o presidenta i d’un secretari o secretària, càrrecs que es designaran per majoria i que tindran una durada d’un any (en el cas del president, serà rotatori i recaurà alternativament en vocals de l’una i de l’altra part).

Les funcions específiques de la Comissió, tal i com estableix el document signat entre escriptors i editors, són: la interpretació dels contractes model; l’arbitratge de les qüestions o problemes sotmesos a la seva consideració per les parts contractants; intervenir en els conflictes suscitats per les parts exercint les funcions de mediació, i l’actualització dels models contractuals. Aquest nou organisme es reunirà totes les vegades que calgui, però com a mínim cada tres mesos amb l’objectiu de verificar l’aplicació dels acords. Per altra banda, totes les consultes que se li realitzin s’hauran de canalitzar a través de les entitats signatàries de l’acord (Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i Gremi d’Editors de Catalunya).

La importància de la Comissió

“Es tracta del principal instrument per a mantenir vius els models de contractes pactats”, assegura Mario Sepúveda, advocat assessor de les dues associacions d’escriptors, en una entrevista publicada al web de l’ACEC. I és que la Comissió Paritària no només vigilarà l’aplicació a la pràctica dels nous models de contractes pactats i denunciarà els seus incompliments, sinó que “també permetrà l’actualització permanent dels models existents i, fins i tot, la creació de noves modalitats”, tal i com apunta Sepúlveda. Alhora, aquesta comissió facilita un canal permanent de comunicació entre autors i editors, que “suposarà en molts casos una solució extrajudicial a molts dels problemes que se suscitin amb els contractes d’edició i traducció”.

De fet, la creació d’aquest ens va ser un dels punts que va despertar més interès i que va merèixer un especial èmfasi en la reunió que l’ACEC i l’AELC van mantenir el passat 4 de juliol amb les diferents associacions d’autors de les comunitats autònomes per tal d’informar sobre l’abast dels acords amb el Gremi d’Editors.

L’última setmana de setembre està previst que autors i editors es reuneixin per a constituir la Comissió Paritària i que aquesta ja funcioni el mes d’octubre o novembre.   
Vídeo destacat

 
Presentació del llibre 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Vols rebre el butlletí electrònic de l'ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA PER

Pagina nueva 2