Dijous, 2 de febrer de 2023Castellano  


Els escriptors, traductors i editors de Catalunya, amb CEDRO, signen un manifest en defensa dels Drets d’Autor i de l’accés legal a les seves obres
22/4/2010


Els autors, traductors i editors de Catalunya, coincidint amb el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor, volen posar de relleu davant la societat la seva contribució i explicar els problemes a què s’enfronten en aquests moments per dur a terme el seu treball. Per això, davant la creixent preocupació de la falta de sensibilitat d’algunes administracions, partits polítics, institucions i grups socials en matèria de drets d’autor, l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC), l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC), el Gremi d’Editors de Catalunya (GEC) i el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) han signat el manifest conjunt “El valor de les paraules”.

Els creadors (escriptors i traductors) de la cultura escrita de Catalunya volen explicar en aquest text la rellevància social, cultural, científica i econòmica del seu treball, i la necessitat que en tots els sectors de la societat –educatiu, empresarial, administratiu, etc.– i en tots els àmbits –analògic i digital– s’accedeixi legalment a les obres fruit del seu treball.

Els signants consideren fonamental, per tant, que s’asseguri la protecció dels drets de propietat intel·lectual i que s’accedeixi a les reproduccions de les seves obres a través de les llicències de CEDRO. Així mateix, sol·liciten el manteniment i l’adequació de la compensació per còpia privada i demanen una modificació en la regulació del préstec bibliotecari perquè els autors i traductors puguin rebre de l’Administració una remuneració justa pel préstec dels seus llibres a les bilbioteques.  

Els creadors i les editorials estan adaptant els seu processos, canals i productes a les noves necessitats de la societat digital. Tot i així, els signants d’aquest manifest consideren paradoxal que en aquest àmbit només s’accepti pagar pel contingut i no per la resta de serveis. En aquest context, entenen que cal una reflexió conjunta que permeti aconseguir una protecció adequada del dret d’autors, traductors i editors a que el seu treball sigui respectat i a rebre una remuneració justa per aquest treball.

Per totes aquestes raons, ACEC, AELC, APTIC, GEC i CEDRO subscriuen aquest manifest.

Manifest

El valor de les paraules

ACEC, AELC, APTIC, GEC i CEDRO manifestem que:
 
1. El treball dels escriptors, traductors i editors és una de les bases de la riquesa intel·lectual i del progrés de la nostra societat.  

2. La dignitat professional dels autors i els editors té el seu fonament en el Dret d’Autor.

3.  L’accés a la informació i a la cultura no pot ni ha de realitzar-se sacrificant els drets d’autor.

4. És legítmia la nostra aspiració d’obtenir una remuneració per l’ús de les nostres obres, i a que el nostre treball es respecti i es protegeixi.  

Per tot això:

1. Demanem als poders públics un suport decidit als creadors de la cultura escrita i una defensa enèrgica i activa dels drets d’autor, per tal d’aconseguir els mateixos nivells de respecte que existeixen a altres països europeus.  

2. Instem tots els centres de treball i de formació en els quals s’utilitzen reproduccions de llibres i publicacions periòdiques mitjançant la fotocòpia o la digitalització, a obtenir l’autorització prèvia dels titulars de drets, tal i com exigeix la llei, mitjançant una llicència de reproducció de CEDRO.

3. Sol·licitem el manteniment i l’adquació de la compensació per als autors i editors per la còpia privada de les seves obres.  

4. Requerim que es canviï la legislació actual perquè els autors puguin rebre de l’Administració una remuneració digna pel préstec dels seus llibres a les biblioteques.

Finalment:

Expressem el nostre compromís amb el desenvolupament educatiu, científic i cultural, així com amb el desenvolupament necessari de les bibloteques al nostre país i amb les polítiques de foment de la lectura.


   
Vídeo destacat

 
Presentació del llibre 'Atreverse a saber'

[+] Vídeos

 

 

 

 

¿Vols rebre el butlletí electrònic de l'ACEC?

 

 
 
 

PATROCINADA PER

Pagina nueva 2